Vážení,

žádám o následující informace:

Kopie soukromoprávních smluv, jakož i smluv o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž stranou je Město Plasy.

Žádám o smlouvy uzavřené městem mezi 1.1.2018 a 30.11.2018.

Výjimky: Nežádám o smlouvy popsané v §3 (2) písmena a), b), c), d), g), h), i), j), k), n), p) a q) zákona 340/2015 Sb. („o registru smluv“)
(Vysvětlení výjimek: Jedná se o relevantní body výjimek pro obce obecně v zákoně o registru smluv, asi nejdůležitější je v bodě i) - tj. nežádám o smlouvy, jejichž výše předmětu je 50000 Kč bez DPH a nižší.)

Předem děkuji za poskytnuté informace.

S přátelským pozdravem,

Michal Škop