Smlouvy

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

chystá se město Kouřim zveřejňovat a od kterého termínu , všechny uzavřené smlouvy města a smlouvy jím řízených organizací ?

S přátelským pozdravem,

Klouda

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

V Kouřimi dne: 22.04.2015

Vážený pane,

na základě zákona č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb. O
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů bude
Město Kouřim zveřejňovat veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace nebo
návratné finanční výpomoci, včetně dodatků, kdy výše dotace bude nad 50 000
Kč a uzavřena bude ode dne 1. 7. 2015 na webových stránkách města.

Ing. Josef Klouda, tajemník MěÚ Kouřim