Smlouva uzavřená mezi MČ P6 a Czech British School s.r.o.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Pavla Ducháčková Chotková

Povinný subjekt: Městská část Praha 6

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás požádat o zaslání smlouvy/případně všech smluv a dodatků k nim, které byly uzavřeny mezi MČ P6 a Czech British School s.r.o..

S přátelským pozdravem,
Mgr. Pavla Ducháčková Chotková

Městská část Praha 6

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Smlouva uzavřená mezi MČ P6 a Czech British School s.r.o.? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc, docx, zip, xls, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, odt, ods s povolenou velikostí max. 10485760 bytů.

Městská část Praha 6

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Smlouva uzavřená mezi MČ P6 a Czech British School s.r.o.? bylo doručeno 26.01.2016 13:05:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem MCP6 008542/2016.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"

Městská část Praha 6

2 přílohy

Vážená paní,

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
Vám tyto zasíláme.

S pozdravem                                                              
                           
 
     Květa Nádeníčková
     administrativní pracovník + sekretářka
     Odbor právní

     
     Úřad městské části Praha 6
     Čs. armády 23
     Praha 6
     Tel.: +420 220 189 181
     E-mail: [1][email address]
     Web: [2]http://www.praha6.cz

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.praha6.cz/