Smlouva se Strategic consulting

Dotaz byl úspěšný.

Ivana Mádrová

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí smlouvy s firmou Strategic consulting na vydávání a distribuci novin pro Městský úřad Prahy 10.
Smlouvu prosím zaslat elektronicky na mou mailovou adresu [email address].

S přátelským pozdravem,

Ivana Mádrová
nar. 12.5.1952

Městská část Praha 10

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Smlouva se Strategic consulting“ bylo doručeno 06.08.2014 16:18:33 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-084702/2014.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

Ivana Mádrová

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ráda bych požádala o doplnění mé předchozí žádosti. Požaduji zaslání smlouvy vč. dodatků k ní uzavřených.

Úplná historie mé žádosti a celá korespondence s ní spojená je k dispozici zde http://infoprovsechny.cz/request/smlouva...

S přátelským pozdravem,

Ivana Mádrová

Městská část Praha 10

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Internal review of Žádost o informace podle dotaz - Smlouva se Strategic consulting“ bylo doručeno 08.08.2014 15:14:34 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-085527/2014.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

VED OKP Čejková Pavla (ÚMČ Praha 10), Městská část Praha 10

Dobrý den,

 

Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor kultury a
projektů, obdržel dne 6.8.2014 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,InfZ“) o poskytnutí informací ve znění :

 

Žádám o poskytnutí smlouvy s firmou Strategic consulting na vydávání a
distribuci novin pro Městský úřad Prahy 10. Smlouvu prosím zaslat
elektronicky na mou mailovou adresu.

 

Na adresu vašeho trvalého pobytu Vám bylo dnešního dne odesláno oznámení o
výši úhrady za poskytnutí informací podle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

S pozdravem.

 

Pavla Čejková

pověřena vedením Odboru kultury a projektů

Úřad městské části Praha 10

Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10

 

Tel. :     267 093 511

Mobil: +420 724 007 207

E- mail: [email address]

[1]www.praha10.cz

 

References

Visible links
1. http://www.praha10.cz/
http://www.praha10.cz/

VED OKP Čejková Pavla (ÚMČ Praha 10), Městská část Praha 10

3 přílohy

Dobrý den,

 

Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor kultury a
projektů, obdržel dne 6.8.2014 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,InfZ“) o poskytnutí informací ve znění : Žádám o poskytnutí smlouvy s
firmou Strategic consulting na vydávání a distribuci novin pro Městský
úřad Prahy 10. Smlouvu prosím zaslat elektronicky na mou mailovou adresu.

 

V přílohách, několika po sobě následujících e-mailů, Vám zasíláme
požadované informace.

 

S pozdravem.

 

Pavla Čejková

pověřena vedením Odboru kultury a projektů

Úřad městské části Praha 10

Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10

 

Tel. :     267 093 511

Mobil: +420 724 007 207

E- mail: [1][email address]

[2]www.praha10.cz

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.praha10.cz/
http://www.praha10.cz/

VED OKP Čejková Pavla (ÚMČ Praha 10), Městská část Praha 10

4 přílohy

 

 

 

From: VED OKP Čejková Pavla (ÚMČ Praha 10)
Sent: Thursday, September 04, 2014 9:41 AM
To: '[FOI #3110 e-mail] ??'
Cc: Bendová Monika Mgr. (ÚMČ Praha 10); Kosmel Tomáš Mgr. (ÚMČ Praha 10)
Subject: Poskytnutí informací 1

 

Dobrý den,

 

Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor kultury a
projektů, obdržel dne 6.8.2014 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,InfZ“) o poskytnutí informací ve znění : Žádám o poskytnutí smlouvy s
firmou Strategic consulting na vydávání a distribuci novin pro Městský
úřad Prahy 10. Smlouvu prosím zaslat elektronicky na mou mailovou adresu.

 

V přílohách, několika po sobě následujících e-mailů, Vám zasíláme
požadované informace.

 

S pozdravem.

 

Pavla Čejková

pověřena vedením Odboru kultury a projektů

Úřad městské části Praha 10

Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10

 

Tel. :     267 093 511

Mobil: +420 724 007 207

E- mail: [1][email address]

[2]www.praha10.cz

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.praha10.cz/
http://www.praha10.cz/

VED OKP Čejková Pavla (ÚMČ Praha 10), Městská část Praha 10

4 přílohy

 

 

 

From: VED OKP Čejková Pavla (ÚMČ Praha 10)
Sent: Thursday, September 04, 2014 9:42 AM
To: '[FOI #3110 e-mail] ??'
Cc: Bendová Monika Mgr. (ÚMČ Praha 10); Kosmel Tomáš Mgr. (ÚMČ Praha 10)
Subject: Poskytnutí informací 2

 

 

 

 

From: VED OKP Čejková Pavla (ÚMČ Praha 10)
Sent: Thursday, September 04, 2014 9:41 AM
To: '[FOI #3110 e-mail] ??'
Cc: Bendová Monika Mgr. (ÚMČ Praha 10); Kosmel Tomáš Mgr. (ÚMČ Praha 10)
Subject: Poskytnutí informací 1

 

Dobrý den,

 

Městská část Praha 10, Úřad městské části Praha 10, odbor kultury a
projektů, obdržel dne 6.8.2014 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,InfZ“) o poskytnutí informací ve znění : Žádám o poskytnutí smlouvy s
firmou Strategic consulting na vydávání a distribuci novin pro Městský
úřad Prahy 10. Smlouvu prosím zaslat elektronicky na mou mailovou adresu.

 

V přílohách, několika po sobě následujících e-mailů, Vám zasíláme
požadované informace.

 

S pozdravem.

 

Pavla Čejková

pověřena vedením Odboru kultury a projektů

Úřad městské části Praha 10

Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10

 

Tel. :     267 093 511

Mobil: +420 724 007 207

E- mail: [1][email address]

[2]www.praha10.cz

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.praha10.cz/
http://www.praha10.cz/