Smlouva s Silnice Čáslav-Holding. a.s. VII.

ing.Marie Dvořáková vznesl tento dotaz dotaz na Město Kouřim

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

vracím se ke svému dotazu ze dne 28/12/2018, na který jste reagovali Vaším KOU 3300/2018 ze dne 31/12/2018 - zveřejněným ovšem až 11/9/2019.

Můj dotaz spočíval v předložení či požadavku na předložení informací o učiněných krocích města Kouřim ( jež měly být učiněny v průběhu posledních let a měly směrovat ke konečnému navrácení pozemku - komunikace 2243/1 - do vlastnictví města Kouřim, kdy až do dnešních dnů a v rozporu se Smlouvou uzavřenou dne 15/11/2011 mezi městem Kouřim a Silnice Čáslav Holding, a.s. se předmětný pozemek neoprávněně nachází ve vlastnictví této firmy, která je navíc již několik let v exekuci).

Odpovězte prosím zcela jasně a otevřeně na můj dotaz. Neptala jsem se na Váš názor ani na nějaké spekulativní domněnky.

S přátelským pozdravem
Ing. Marie Dvořáková

Město Kouřim

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Čj. : KOU - 168/2019 ze dne 16. 01. 2019

 

Žádost o informace podle dotaz - Smlouva s Silnice Čáslav Holding a.s. VII

 

Vážená paní, vážený pane,

smlouvy s Silnice Čáslav – Holding a.s. s dodatky jsou  platné a pozemek par.č. 2243/1 bude převeden zpět na město Kouřim,

a to za předpokladu že ho zástupci města převezmou. Tato vůle byla při jednáních potvrzena oběma stranami. V současné době probíhá správní řízení ve věci stavby komunikace, je vedeno odborem dopravy MěÚ Kolín

a je plně v kompetenci tohoto orgánu státní správy. Po udělení kolaudačního souhlasu bude vedeno řízení k  převodu pozemku na město Kouřim.

 

Předpoklad je v průběhu roku 2019. Další písemné podklady v této záležitosti nemá město Kouřim k dispozici.

 

 

S přátelským pozdravem.

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník