Smlouva s Silnice Čáslav -Holding a.s. V.

ing.Marie Dvořáková vznesl tento dotaz dotaz na Město Kouřim

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

s odvoláním na obsah Smlouvy s Silnice Čáslav - Holding a.s. s dodatky měl být pozemek par .č. 2243/1 převeden již před víc jak 3mi lety zpět na město Kouřim.
Sdělte, jaká účinná opatření jste v průběhu těchto let ve věci učinili a kdy a jakým způsobem (s ohledem na několik let trvající existenci exekuce uvalené na tuto společnost) bude tato další (a ne nepodstatná) pohledávka za společností Silnice Čáslav - Holding a.s. vyrovnána,!

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Město Kouřim

1 příloha