Smlouva s Silnice - Čáslav Holding a.s. IV.

ing.Marie Dvořáková vznesl tento dotaz dotaz na Město Kouřim

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

s odvoláním na zápis z jednání zastupitelstva města Kouřim ze dne 28.11.2018 bod č. 6 str. 11 - dotaz pana Laciny a odpověď starostky na jeho dotaz - žádám o předložení účetního dokladu, kterým byl do účetnictví města Kouřim zanesen (a vyúčtován) nárok města Kouřim na úhradu smluvní pokuty
Kč 2 mil. povinnému firmě Silnice Čáslav - Holding a.s.
Souběžně požaduji předložit kopii výpisu z účtu města Kouřim potvrzující připsání této částky Kč 2 mil. ve prospěch tohoto účtu.

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Město Kouřim

4 přílohy

Město Kouřim

S omluvou opravuji datum u č. j. KOU – 3299/2018:  ze dne 31. 12. 2018.

 

Děkuji.

 

Ivana Mičechová