Smlouva s firmou NATUR HB

Dotaz byl částečně úspěšný.

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii smlouvy či jiného nabývacího titulu, kterým došlo k realizaci Usnesení Vlády ČR ze dne 24. listopadu 2014 č. 964, tedy k privatizaci souboru pozemků a staveb, k.ú. Suchá u Havlíčkova Brodu a pozemků včetně zemědělské stavby, k.ú. Havlíčkův Brod, obec a okres Havlíčkův Brod formou přímého prodeje předem určenému nabyvateli, firmě NATUR HB, s.r.o., IČO 26011450, včetně kopií všech dalších smluv uzavřených s uvedenou firmou

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Pozemkový fond České republiky

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Smlouva s firmou NATUR HB“ bylo doručeno 23.12.2014 12:00:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem SPU 641600/2014.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.

e-podatelna
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Tel.: 296 164 111, Fax: 296 164 139
Email: [email address], URL: www.spucr.cz
IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774
ID Datové schránky: z49per3
Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu xls, xlsx, pdf, doc, docx, png, tiff, tif, jpg, jpeg, zfo s povolenou velikostí max. 10485760 bytů.