Smlouva s dodavatelem služeb na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v letech 2010, 2011 a 2012

Dotaz byl úspěšný.

Jakub Mráček

Povinný subjekt: Statutární město Most

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám tímto o znění smlouvy/smluv s dodavatelem provozu systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů uzavřených pro roky 2010, 2011 a 2012. Prosím o
dodání v elektronické formě prostřednictvím e-mailu.

S přátelským pozdravem,

Ing. Jakub Mráček

Statutární město Most

2 přílohy

 • Attachment

  foi request 145 dd9fb21f infoprovsechny.cz 75fb420bdb7ab1721e9d94aa87a0d3a1.zip

  2K Download

 • Attachment

  smime.p7s

  5K Download

Dobrý den!

Vaše zpráva, kterou jste zaslal(a) na adresu elektronické podatelny byla jejím poštovním systémem přijata a zařazena do fronty ke zpracování.
Kopii Vaší zprávy Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy.

Děkujeme za důvěru
elektronická podatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.mesto-most.cz

Statutární město Most

3 přílohy

 • Attachment

  prot 31669fdc 3464 90c0 3368 99dc3968a2d8.pdf

  125K Download View as HTML

 • Attachment

  foi request 145 dd9fb21f infoprovsechny.cz 75fb420bdb7ab1721e9d94aa87a0d3a1.zip

  2K Download

 • Attachment

  smime.p7s

  5K Download

Dobrý den!

Vaše podání ve věci 'Dotaz o informace podle dotaz - Smlouva s dodavatelem služeb na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využíván', které jste 05.01.2013 v 22:05:41 hod. zaslal(a) na adresu ePodatelny a jehož kopii Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy s názvem 'prot-31669fdc-3464-90c0-3368-99dc3968a2d8.pdf'.

Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz: http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Ve věci způsobu či výsledku vyřízení Vašeho podání Vás bude kontaktovat přímo určený referent, do jehož kompetence vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.mesto-most.cz

Statutární město Most

1 příloha

Dobrý den!

Vaše podání ve věci "Dotaz o informace podle dotaz - Smlouva s dodavatelem služeb na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využíván" bylo předáno k dalšímu zpracování do systému správy dokumentů jako zpráva pro Statutární město Most, Magistrát města Mostu.
Další informace o průběhu jeho zpracování můžete získat na následující URL adrese:
https://epodatelna.mesto-most.cz/portal/...

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.mesto-most.cz

Informace pro všechny,

3 přílohy

--
Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
--

Vážený pane Mráčku,
 
v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 
S pozdravem

 
Žaneta Chmelíková

referentka oddělení personálních činností

odbor kancelář primátora a tajemníka

statutární město Most

Magistrát města Mostu

Radniční 1/2

434 69 Most

 

telefonní číslo: +420 476 448 294

IP telefon: +420 474 771 294

fax: +420 476 448 570

e-mail: [1][[1]email address]

web města: [2][2]http://www.mesto-most.cz

identifikátor datové schránky: pffbfvy

 

Statutární město Most  - Magistrát města Mostu je certifikován dle ČSN EN
ISO 9001.

 

P Prosím, šetřete přírodu a netiskněte tento e-mail, pokud to opravdu
nepotřebujete.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[[3]email address]

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
2. http://www.mesto-most.cz/
3. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...