Smlouva o zajištění provozu zubní pohotovosti pro děti a dorost včetně všech dodatků

Dotaz byl odmítnut Městská část Praha 10.

Renata Chmelová

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám o poskytnutí následujících informací k níže uvedenému usnesení Rady MČ Prahy 10:
- Elektronická kopie Smlouvy o zajištění provozu zubní pohotovosti pro děti a dorost včetně všech dodatků.

Číslo jednání: 12
Číslo usnesení: 523
Datum: 18.6.2014
Kdo informuje: RaZ
Název: k návrhu na schválení znění Dodatku č. 4 ke Smlouvě o zajištění provozu zubní pohotovosti pro děti a dorost
Obsah:
Rada městské části Praha 10

I. schvaluje
znění Dodatku č. 4 ke Smlouvě o zajištění provozu zubní pohotovosti pro děti a dorost, jehož znění je přílohou č. 4 předloženého materiálu

II. ukládá
Bc. Petříkovi, vedoucímu OSO
1.1. podepsat Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění provozu zubní pohotovosti pro děti a dorost
Termín: 30. 6. 2014

S přátelským pozdravem,

Renata Chmelová

Městská část Praha 10

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Smlouva o zajištění provozu zubní pohotovosti pro děti a dorost včetně všech dodatků“ bylo doručeno 29.07.2014 01:50:30 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-081306/2014.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

2 přílohy

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz