Smlouva o pronájmu nebytového prostoru (parcelní číslo 3998/15)

Dotaz byl částečně úspěšný.

Jakub Korecký

Povinný subjekt: Městská část Praha 6

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

obracím se na Vás, dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, se žádostí o zveřejnění smlouvy o pronájmu nebytového prostoru - novinový stánek (parcelní číslo 3998/15; Číslo LV: 1831), který se nachází na Vítězném náměstí naproti tramvajové zastávce, jenž má dle katastru nemovitostí MČ Praha 6 svěřený do správy.

Předem děkuji.

S přátelským pozdravem,

Jakub Korecký

Městská část Praha 6

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Smlouva o pronájmu nebytového prostoru (parcelní číslo 3998/15)? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc, docx, zip, xls, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, odt, ods s povolenou velikostí max. 10485760 bytů.

Městská část Praha 6

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Smlouva o pronájmu nebytového prostoru (parcelní číslo 3998/15)? bylo doručeno 11.02.2016 20:15:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem MCP6 014779/2016.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"

Městská část Praha 6

1 příloha

Vážený pane Korecký, v příloze Vám zasílám odpověď na Váš dotaz. Prosím o
potvrzení obdržení e-mailu.

(See attached file: doc02555720160217102704.pdf)
Přeji hezký den

Ing. Kateřina Leopoldová
referent realizace majetku
Odbor správy majetku

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23
Praha 6
Tel.: +420 220 189 992
E-mail: [email address]
Web: http://www.praha6.cz