Smlouva o poskytování služeb souvisejících s provozem Systému výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v České republice

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Ředitelství silnic a dálnic ČR

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii Smlouvy o poskytování služeb souvisejících s provozem Systému výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v České republice ze dne 29. března 2006, ve znění pozdějších změn, ( tzv. Smlouva o službách ) včetně všech příloh a dodatků

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Sigmundová Markéta, Mgr., Ředitelství silnic a dálnic ČR

1 příloha

Vážený pane,

 

v příloze zasílám přípis, týkající se Vaší žádosti o poskytnutí  informace
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterou
Ředitelství silnic a dálnic České republiky obdrželo dne 27.7.2014.

 

S pozdravem,

 

Mgr. Markéta Sigmundová

vedoucí oddělení stížností a žádostí

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Čerčanská 12, CZ-14000 PRAHA

tel: 241 084 140, mobil: 727 927 756

[1]www.rsd.cz, [email address]

 

References

Visible links
1. http://www.rsd.cz/
http://www.rsd.cz/