Smlouva o poskytování služeb souvisejících s provozem Systému výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v České republice

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii Smlouvy o poskytování služeb souvisejících s provozem Systému výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v České republice ze dne 29. března 2006, ve znění pozdějších změn, ( tzv. Smlouva o službách ) včetně všech příloh a dodatků

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 27.7.2014 16:21:39
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Smlouva o poskytování služeb souvisejících s provozem Systému výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v České republice

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 27.7.2014 16:21:39
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Smlouva o poskytování služeb souvisejících s provozem Systému výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v České republice

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

1 příloha

Naše čj. 218/2014-072-Z 106/4

 

Vážený pane,

 

Ministerstvo dopravy ČR obdrželo dne 27. července 2014 Vaši žádost o
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v
platném znění. Tato žádost byla podatelnou ministerstva zaevidována pod č.
p. 37350/2014-MD-CKDP.  V této žádosti požadujete poskytnutí - cit.:

 

"žádám kopii Smlouvy o poskytování služeb souvisejících s provozem systému
výkonového zpoplatnění vybraných pozemních komunikací v České republice
uzavřené dne 29. března 2006, ve znění pozdějších změn,(tzv. Smlouva o
službách) včetně všedch příloh a dodatků."

 

Ministerstvo dopravy ČR přezkoumalo Vaši výše uvedenou žádost  a na
základě podkladů věcně příslušného Odboru pozemních komunikací, Oddělení
telematiky a zpoplatnění silniční sítě Vám  sděluje, že  Vámi požadovaná
smlouva včetně dodatků, uzavřená mezi Ministerstvem dopravy ČR a
 Konsorciem společností Kapsch, je k dispozici na webových stránkách
Ministerstva dopravy ČR:
([1]http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/S...).

 

S pozdravem

 

Mgr. Ivan Rašťák

samostatné oddělení tiskové

vedoucí

Ministerstvo dopravy

nábř. Ludvíka Svobody 1222/12

115 00  Praha 1

 

Tel.:    +420 225 131 588

Mob.: +420 606 068 747

            +420 606 746 712

E-mail: [2]ivan.rastak@mdcr.cz                         

            [3]www.mdcr.cz

 

 

References

Visible links
1. http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/S...
2. mailto:[email address]
3. file:///tmp/www.mdcr.cz