ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

předložte Smlouvu o dílo uzavřenou v souladu usneseními č. 68-69-70 zápisu ze zasedání zastupitelstva města č.7 ze dne 13.8.2015 mezi Městem Kouřim a Silnice Čáslav-Holding a.s. na rekonstrukci místní komunikace Okružní Kouřim za částku Kč 5,596 054,35 (bez DPH)

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Čj. : KOU –  884/2016

 

Vážená paní,

ve věci vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů uvádíme
následující:

 

daná informace - soubor zápisů z jednání rady města za rok 2015 - vám byla
poskytnuta 15.1.2016 v rámci InfZ. Vedeno MěÚ Kouřim jako Čj.: KOU –
2420/2015.

 

S přátelským pozdravem

 

Ing. Josef Klouda

tajemník

 

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

2 přílohy

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

Vážená paní,

ve věci vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů zasíláme
dané informace přílohou.

 

S přátelským pozdravem

 

Ing. Josef Klouda

tajemník