Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Marek Cais prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Smlouva na vytvoření a provoz EDAZ - rozpis ceny díla

Čekáme, až si Marek Cais přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o konkrétní rozpis nákladů obsažený ve smlouvě na vytvoření a provoz EDAZ: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11357620.

Jedná se o zakázku v hodnotě 484 379 41 Kč vč. DPH, prosím o informaci, z čeho se uvedená částka skládá, ideálně tedy necenzurovanou Přílohu č. 9 uvedené smlouvy ("Cena").

S přátelským pozdravem,

Marek Cais

posta@mdcr.cz, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Vaše elektronické podání bylo doručeno v pořádku a bude vyřízeno dle
pravidel pro provoz elektronické podatelny, které jsou k dispozici na
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Sumarizace:
Datum doručení: 15.01.2020 17:45:04
Předmět zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Smlouva na vytvoření a
provoz EDAZ - rozpis ceny díla
Přejeme Vám přijemný den.
Ministerstvo dopravy
-------------------------------
THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Your electronic submission has been successfully delivered and will be
dealt with according to the rules applicable to the operation of an
electronic mailroom, which are available at
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Summary:
Date of delivery: 15.01.2020 17:45:04
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Smlouva na
vytvoření a provoz EDAZ - rozpis ceny díla
Wishing you a pleasant day.
The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

6 příloh

e-mail: [1][FOI #8050 e-mail] ??

 

Naše č. j. 32/2020-072-Z106/4

 

Věc: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 15. 1. 2020 –
odpověď

 

  Vážený pane,

 

            Ministerstvu dopravy, Odboru komunikace, byla dne 15. 1. 2020
doručena prostřednictvím e-mailu Vaše žádost o informaci ve smyslu zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „InfZ“), která byla podatelnou ministerstva zaevidována
pod č. p. 2444/2020-MD-CKDP. V žádosti jste požádal o informaci  – cit.:

 

„…konkrétní rozpis nákladů obsažený ve smlouvě na vytvoření a provoz EDAZ:
[2]https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11357620. Jedná se o zakázku v hodnotě
484 379 41 Kč vč. DPH, prosím o informaci, z čeho se uvedená částka
skládá, ideálně tedy necenzurovanou Přílohu č. 9 uvedené smlouvy
(„Cena“)…“ 

 

               Zakázku na EDAZ zcela administroval Státní fond dopravní
infrastruktury (SFDI). Má k ní i veškerou dokumentaci s jednotlivými
podrobnostmi. Fond také k této věci průběžně zveřejňuje na svém webu další
informace, např.
[3]https://www.sfdi.cz/1-aktuality-pro-vere...
nebo [4]https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11482112. Požadovanou přílohu
smlouvy má rovněž výhradně SFDI.   

 

            Obraťte se tedy prosím v této věci na SFDI, které je věcně
příslušné k požadovaným informacím a z hlediska InfZ je samostatným
povinným subjektem. Kontakt na organizaci je zde:
[5]https://www.sfdi.cz/zakladni-informace/k.... SFDI
Vaši žádost následně vyřídí v souladu se zákonem o informacích. 

 

Na základě uvedených skutečností Ministerstvo dopravy, Odbor komunikace,
podle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ Vaši shora definovanou žádost o
poskytnutí informací odkládá.

 

 

Pokud s odložením žádosti nesouhlasíte, můžete na postup Ministerstva
dopravy podat stížnost podle § 16a InfZ. Stížnost se podává u správního
orgánu, který rozhodnutí vydal, na adrese: Ministerstvo dopravy, nábřeží
L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, a to do 30 dnů ode dne doručení tohoto
sdělení.

 

 

S pozdravem

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[6]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Vojtěch Jirovec

 

 

[7]cid:image002.png@01D14E20.954349B0      
[8]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [9]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[10]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

[11]cid:image006.jpg@01D30A1F.F7B032E0

References

Visible links
1. mailto:[FOI #8050 e-mail] ??
2. https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11357620
3. https://www.sfdi.cz/1-aktuality-pro-vere...
4. https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11482112
5. https://www.sfdi.cz/zakladni-informace/k...
6. http://www.mdcr.cz/
7. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
8. https://twitter.com/min_dopravy
9. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
10. https://cz.linkedin.com/company/minister...
11. http://www.dopravniinfo.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Marek Cais prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.