Smlouva na realizaci projektu Sanace areálu Strojobal - Kouřim Molitorov

ing.Marie Dvořáková vznesl tento dotaz dotaz na Město Kouřim

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

poskytněte Smlouvu vážící se k realizaci projektu Sanace areálu bývalého podniku Strojobal Kouřim - Molitorov včetně všech případných dodatků.

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Město Kouřim

1 příloha

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

Čj. : KOU – 2633/2018 ze dne 16. 10. 2018

Žádost o informace podle dotazu - Smlouva na realizaci projektu Sanace
areálu Strojobal - Kouřim Molitorov

 

 

 

Vážená paní, vážený pane,

 

na základě Vaší žádosti ze dne 16. 10. 2018 Vám dokládáme Smlouvu o dílo
„Sanace areálu bývalého podniku Strojobal Kouřim - Molitorov“

 

S přátelským pozdravem.

 

 

Ivana Mičechová

kancelář starostky