Smlouva číslo 2163/2008 o poskytnutí dotace

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Ústecký kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii smlouvy číslo 2163/2008 o poskytnutí dotace z Fondu Hejtmanky Ústeckého kraje na akci Modernizace sociálních zařízení, včetně všech dodatků a příloh. Zároveň žádám přílohy ke Zprávě o vyúčtování této dotace. To znamená doklad o přijetí dotace (kopie výpisu z účtu), kopie účetních dokladů souvisejících s realizací projektu vč. dokladů o provedených platbách (kopie výpisu z účtu nebo výdajový pokladní doklad), fotodokumentaci na CD (pokud byla pořízena)

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Reháková Zdeňka, Ústecký kraj

4 přílohy

 

 

[1]UK15let_logo_vodorovne_MODRE_RGB_new

 

Ing. Zdeňka Reháková

odbor strategie, přípravy a realizace projektů

samostatný referent

 

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

telefon: +420  475 657 536

email: [2][email address]

www.kr-ustecky.cz

 

References

Visible links
2. mailto:[email address] mailto:[email address]
mailto:[email address]

Reháková Zdeňka, Ústecký kraj

3 přílohy

 

 

[1]UK15let_logo_vodorovne_MODRE_RGB_new

 

Ing. Zdeňka Reháková

odbor strategie, přípravy a realizace projektů

samostatný referent

 

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

telefon: +420  475 657 536

email: [2][email address]

www.kr-ustecky.cz

 

References

Visible links
2. mailto:[email address] mailto:[email address]
mailto:[email address]

David Havlík

Povinný subjekt: Reháková Zdeňka

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dobrý den, mohu Vás požádat o opětovné zaslání, jelikož kolaudační rozhodnutí v příloze je nečitelné.

Děkuji

S pozdravem,

David Havlík

Reháková Zdeňka, Ústecký kraj

3 přílohy

 

 

[1]UK15let_logo_vodorovne_MODRE_RGB_new

 

Ing. Zdeňka Reháková

odbor strategie, přípravy a realizace projektů

samostatný referent

 

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

telefon: +420  475 657 536

email: [2][email address]

www.kr-ustecky.cz

 

References

Visible links
2. mailto:[email address] mailto:[email address]
mailto:[email address]