Smlouva a studie Ernst & Young

Dotaz byl odmítnut Ministerstvo kultury.

Povinný subjekt: Ministerstvo kultury

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám o poskytnutí:

a) kopie smlouvy s firmou Ernst&Young, na základě které proběhlo "Prověření postupu Církevní komise", jak je zmíněno v dokumentu Rozsah původního církevního majetku,

b) kopie všech výsledků tohoto "Prověření postupu Církevní komise", které MK ČR od firmy Ernst&Young získalo.

Informace prosím zašlete na můj email. Pokud jsou již dostupné na internetu, stačí mi poslat na ně odkaz.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Michal Škop

Patrovská Marie, Ministerstvo kultury

0 *H
010
`He

Bendová Pavla, Ministerstvo kultury

2 přílohy

 

 

 

Vážený pane,

 

Ministerstvo kultury obdrželo dne 7. června 2013 Vaši žádost podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve které žádáte
Ministerstvo kultury o poskytnutí kopie smlouvy s firmou Ernst&Young,
s.r.o., na základě které proběhlo prověření postupu Církevní komise, jak
je zmíněno v dokumentu Rozsah původního církevního majetku, a to
v elektronické podobě.

 

K vaší žádosti Vám v příloze tohoto e-mailu zasíláme sken smlouvy s firmou
Ernst&Young, s.r.o., na základě které proběhlo prověření postupu Církevní
komise.

 

V části Vaší žádosti, ve které požadujete poskytnutí kopie všech výsledků
tohoto prověření postupu Církevní komise, které MKČR od firmy Ernst&Young,
s.r.o. získalo, rozhodlo Ministerstvo kultury rozhodnutím ze dne 18.
června 2013, č. j. 29475/2013 OC.

 

 

S pozdravem

 

 

   Ing. Pavla Bendová

ředitelka odboru církví

 

 

 

ukázat citované pasáže