Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Miroslav Šolc prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.
Miroslav Šolc

Zdravím.
Dne 20.8.2020 JUDr Andrea Esterková vydala směnečný platební rozkaz č.j.68Cm28/2020-18,který žalovaní opakovaně nepřevzali.Po 4 měsících tak stále nemohu dlužnou částku vymáhat formou exekuce,neb žádné další kroky ze strany soudu nebyli podniknuty.Prosímo info. dalšího postupu.

S přátelským pozdravem, Miroslav Šolc

Krajský soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Směnečný platební
rozkaz" s evidenčním číslem 46f05b9a-839e-4e92-9b4e-c8c99b24c2e1 a s
běžným číslem 3501/2021 bylo doručeno dne 08.01.2021 11:02:36.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Ústí nad Labem

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Sprava krajskeho soudu UL, Krajský soud v Ústí nad Labem

1 příloha

Dobrý den,

 

v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši žádost zaslanou Krajskému soudu v
Ústí nad Labem e-mailem dne 8. 1. 2021.

 

 

Jelikož je Vám korespondence Krajského soudu v Ústí nad Labem zasílána na
e-mail, žádám Vás, abyste po přečtení této zprávy obratem písemně potvrdil
převzetí písemnosti (jako doklad o doručení). 

 

Předem děkuji za vyřízení mé žádosti.

 

S pozdravem

 

Jindra Vejmanová

kancelář správy

Krajský soud v Ústí nad Labem

Národního odboje 1274/26

400 03  Ústí nad Labem

tel.:  477 047 272

e-mail: [1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Miroslav Šolc prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.