Povinný subjekt: Ministerstvo zemědělství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosim o zaslání všech služebních předpisů státního tajemníka na Ministerstvu zemědělství za rok 2017.

S přátelským pozdravem,

Michal Blaha

Ministerstvo zemědělství

1 příloha

Vaše zpráva ve věci Žádost o informace podle dotaz - Služební předpisy za rok 2017, zaslaná na adresu elektronické
podatelny MZe ([emailová adresa]) byla jejím poštovním systémem dne 1/2/2018 7:42:28 PM
přijata a pod číslem 2018010219423058094 zařazena do fronty ke zpracování.

V příloze Vám zasíláme protokol o přijetí datové zprávy.

Tato zpráva byla vytvořena automatem elektronické podatelny.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Na tento e-mail neodpovídejte, pro komunikaci použijte adresu [emailová adresa]

Ministerstvo zemědělství

1 příloha

V příloze Vám zasíláme dokument ČJ 119/2018-MZE-11001