Služební hodnocení za rok 2019

Dotaz byl úspěšný.

Václav Pečený

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o informaci pro celé ministerstvo a zvlášť pro sekci pro státní službu, zda
a) bylo na Vašem úřadě provedeno provést služební hodnocení státních zaměstnanců za rok 2019 a k jakému datu bylo ukončeno, popř. kdy bude provedeno a přibližně v jakém rozsahu v procentech provedeno nebylo.
b) kolik státních zaměstnanců je u Vás vynikajícím odborníkem
c) kolik zaměstnanců bylo hodnoceno s výsledky dostačující a kolik nevyhovující
d) kolik zaměstnanců bylo nebo má být v roce 2020 hodnoceno ještě jednou, protože dosáhli nevyhovujících výsledků?
e) k jakému datu snižujete či zvyšujete osobní příplatky na základě pravidelného služebního hodnocení?
f) jaký je průměrný měsíční osobní příplatek státních zaměstnanců k 1. 4. 2020 s rozdělením na vedoucí státní zaměstnance a řadové státní zaměstnance
- vynikajících odborníků
- s výsledky vynikající
-s výsledky velmi dobré
-s výsledky dobré
-s výsledky dostačující?

S přátelským pozdravem,

Václav Pečený

posta, Ministerstvo vnitra

Dobrý den,

 

děkujeme za zaslání Vašeho emailu.​ Pokud nespadá do kompetence MV, nebude
na něj z kapacitních důvodů v krizové situaci dále reagováno.

 

Tento e-mail je generován automaticky, proto na něj, prosíme,
neodpovídejte.

 

Veškeré potřebné informace k cestování v období nouzového stavu a kontakt
na infolinky naleznete na internetových stránkách
ministerstva [1]https://www.mvcr.cz/koronavirus.

 

Upozorňujeme, MV ČR individuální výjimky k cestování neuděluje; výjimky
jsou stanoveny v [2]usnesení vlády.

 

Informace pro cizince, kteří v rámci nouzového stavu potřebují řešit své
pobytové záležitosti, naleznete zde:

[3]https://www.mvcr.cz/clanek/nove-povinnos...

 

Věnujte, prosím, pozornost rovněž těmto zdrojům:

Ministerstvo zdravotnictví ČR:

[4]https://koronavirus.mzcr.cz

Ministerstvo zahraničních věcí:

[5]https://www.mzv.cz/jnp/

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR:

[6]https://www.mpo.cz/

Ministerstvo dopravy:

[7]https://www.mdcr.cz

Cizinecká policie ČR:

[8]https://www.policie.cz/sluzba-cizinecke-...

 

Dále Vás prosíme, abyste nezasílali dotazy, týkající se současného
nouzového stavu,

na adresu [9]Instituce [Ministerstvo vnitra vyžaduje e-mail].

 

S pozdravem

Ministerstvo vnitra

References

Visible links
1. https://www.mvcr.cz/koronavirus
2. https://www.mvcr.cz/clanek/vyjimky-z-ome...
3. https://www.mvcr.cz/clanek/nove-povinnos...
4. https://koronavirus.mzcr.cz/
5. https://www.mzv.cz/jnp/
6. https://www.mpo.cz/
7. https://www.mdcr.cz/
8. https://www.policie.cz/sluzba-cizinecke-...
9. mailto:Instituce [Ministerstvo vnitra vyžaduje e-mail]

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

1 příloha

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva
o obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Služební hodnocení za rok 2019,
byla doručena Ministerstvu vnitra
dne 16.4.2020 13:47:20
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX04Z9CFW.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifikovat;
v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

---
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz

Tkadlecová Gabriela, Ministerstvo vnitra

2 přílohy

Vážení, přeji dobrý den.

 

V souladu s žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která byla povinnému
subjektu Ministerstvu vnitra doručena dne 16. dubna 2020, zasílám
v příloze tohoto e-mailu sdělení povinného subjektu (resp. státního
tajemníka v Ministerstvu vnitra, který byl vyřízením předmětné žádosti
pověřen) o poskytnutí požadovaných informací.

 

S pozdravem

 

Mgr. Gabriela Tkadlecová
vrchní ministerský rada
oddělení právního zabezpečení a služebního řízení
kancelář státního tajemníka

MINISTERSTVO VNITRA
Nad Štolou 936/3
170 00 Praha 7
tel.: + 420 974 833 347
[1]cid:image003.jpg@01D33C1A.95664480

 

References

Visible links