Služební hodnocení za rok 2019

Dotaz byl částečně úspěšný.

Václav Pečený

Povinný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o informaci, zda
a) bylo na Vašem úřadě provedeno provést služební hodnocení státních zaměstnanců za rok 2019 a k jakému datu bylo ukončeno, popř. kdy bude provedeno a přibližně v jakém rozsahu v procentech provedeno nebylo.
b) kolik státních zaměstnanců je u Vás vynikajícím odborníkem
c) kolik zaměstnanců bylo hodnoceno s výsledky dostačující a kolik nevyhovující
d) kolik zaměstnanců bylo nebo má být v roce 2020 hodnoceno ještě jednou, protože dosáhli nevyhovujících výsledků?
e) k jakému datu snižujete či zvyšujete osobní příplatky na základě pravidelného služebního hodnocení?
f) jaký je průměrný měsíční osobní příplatek státních zaměstnanců k 1. 4. 2020 s rozdělením na vedoucí státní zaměstnance a řadové státní zaměstnance
- vynikajících odborníků
- s výsledky vynikající
-s výsledky velmi dobré
-s výsledky dobré
-s výsledky dostačující?

S přátelským pozdravem,

Václav Pečený

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Služební hodnocení
za rok 2019" s evidenčním číslem e86b2d09-bd14-41fa-aa86-36ed411ebfb5 a s
běžným číslem 20175/2020 bylo doručeno dne 16.04.2020 13:33:01.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Stašková Martina, Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

2 přílohy

Vážený pane,

            k Vaší žádosti o informace ze dne 16. 4. 2020 týkající se
služebního hodnocení státních zaměstnanců Ministerstva spravedlnosti ČR za
rok 2019 sdělujeme následující. S ohledem na současnou situaci vyvolanou
vyhlášením nouzového stavu byl termín pro odevzdání služebního hodnocení
za rok 2019 prodloužen a stanoven na 30. 4. 2020. Vzhledem k tomu, že
k dnešnímu dni je hotova zhruba polovina všech hodnocení, by Vámi
požadované statistiky neměly v tuto chvíli skutečnou vypovídací hodnotu.

            Doporučujeme Vám tedy obrátit se na zdejší úřad až po uvedeném
datu, neboť již budou veškerá služební hodnocení uzavřena. K tomu je
zároveň vhodné uvést, že zhruba v polovině měsíce června bude dokončena
komplexní statistika služebního hodnocení pro Ministerstvo vnitra ČR,
v níž budou veškeré Vámi požadované údaje – jakož i mnohé další vztahující
se ke služebnímu hodnocení – uvedeny.

S pozdravem

 

 

 

Mgr. Martina Stašková

oddělení styku s veřejností

sekce státního tajemníka

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 461

e-mail:  [1][emailová adresa]

[2]www.justice.cz

 

[3]justice_logo-01_small

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.justice.cz/
3. https://justice.cz/