Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Ing. Pazderka Josef prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Sleva na dopravu pro seniory

Čekáme, až si Ing. Pazderka Josef přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Ing. Pazderka Josef

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Dobrý den,

při cestě vlakem jsem u pokladny zakoupil jízdenku se slevou (je mi 75 let). Ve vlaku mne průvodčí přesvědčovala, že musím mít speciální průkazku, občanka nestačí. Donutila mne doplatit plné jízdné. Přitom při zavedení slevy od 1.9.2018 mluvčí Ministerstva dopravy informovala, že stačí OP nebo pas. Prosím o informaci, co je vlastně správné.

S přátelským pozdravem,

Ing. Pazderka Josef

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Sumarizace:
Datum doruceni: 3.6.2019 12:11:02
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Sleva na dopravu pro seniory

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Summary:
Date of delivery: 3.6.2019 12:11:02
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Sleva na dopravu pro seniory

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

1 příloha

 

 

Naše čj. 191/2019-072-Z106/2

 

Věc: Odpověď na žádost o informace

 

Vážený pane Pazderko,

 

dne 3. 6. 2019  obdrželo Ministerstvo dopravy, Odbor komunikace, žádost o
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“).

 

Uvedl jste, že jste senior starší 65 let a při cestě vlakem jste u
pokladny zakoupil jízdenku se slevou. Ve vlaku Vás průvodčí přesvědčovala,
že musíte mít speciální průkazku, neboť občanský průkaz dle jejího názoru
nestačí. „Donutila mne doplatit plné jízdné. Přitom při zavedení slevy od
1.9.2018 mluvčí Ministerstva dopravy informovala, že stačí OP nebo pas.
Prosím o informaci, co je vlastně správné,“ ptáte se.

 

V cenovém věstníku Ministerstva financí z 10. května 2018
([1]https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Ceno...)

je výslovně v bodě 3.3 (Cestující starší 65 let) uvedeno, že „Nárok na
zlevněné (zvláštní) jízdné se prokazuje průkazem občana Evropské unie nebo
cestovním dokladem nebo jiným úředně vydaným platným identifikačním
osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování
podoby, jméno a příjmení a datum narození. Dopravce může při odbavení
cestujícího akceptovat rovněž prokázání věku průkazem jím vydaným nebo
průkazem vydaným v rámci příslušného integrovaného dopravního systému
včetně elektronických nosičů.“

 

Dále je možno odkázat i na webové stránky dopravce Českých drah: „Všichni
cestující ve věku nad 65 let si mohou koupit jízdenky se slevou 75 % z
ceny Obyčejné jízdenky, Akční jízdenky, SuperAkční jízdenky, Zpáteční
jízdenky nebo Traťové jízdenky pro 2. třídu. Slevu lze využít ve všech
vlacích Českých drah. Při kontrole jízdenek musíte průvodčímu prokázat
svůj věk osobním dokladem nebo jiným úředně nebo dopravcem vydaným
průkazem, který obsahuje fotografii, jméno, příjmení a datum narození. Pro
zvýhodněné cestování tedy stačí občanský průkaz. Bez prokázání věku není
možné využít slevu 75 %.“
([2]https://www.cd.cz/typy-jizdenek/vnitrost...)

 

Ministerstvo dopravy pak k prokazování slev vydalo i tiskovou zprávu, kde
odkazovalo na prokazování slev platným identifikačním dokladem.
([3]https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskov...)

 

S pozdravem  

 

 

Jakub
Stadler
ředitel
Odboru
komunikace
 
[4]logo
Vyřizuje
Jan
Šindler

 

 

 

References

Visible links
1. https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Ceno...
2. https://www.cd.cz/typy-jizdenek/vnitrost...
3. https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskov...
4. http://www.mdcr.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Ing. Pazderka Josef prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.