škola Collegium Humanum

Lucie Kalejová vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz čeká na upřesnění. Pokud jste Lucie Kalejová, prosíme přihlásit se poslat odpověď

Lucie Kalejová

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
chci se zeptat, zda po absolování dvouletého studia na škole Collegium Humanum (zahraniční vysoká škola), je možné učit na 1. stupni a v MŠ. Mám vystudován magisterský obor Pedaogika na Masarykově univerzitě v Brně. Paní ze studijního oddělení výše zmiňované vysoké školy tvrdí, že ano a i to uvádí na webových stránkách.
viz : FORMA STUDIUM
KOMBINOVANÁ FORMA STUDIA
.
INDIVIDUÁLNÍ FORMA STUDIA
.
MAGISTERSKÉ STUDIUM
DÉLKA STUDIA:
2 ROKY (4 SEMESTRY)
Pedagogika v individuální formě studia pro absolventy prvního stupně je speciální nabídkou pro osoby s vysokoškolským vzděláním, kteří chtějí získat magisterský titul v oblasti pedagogika a dokončit pětiletý jednotný magisterský program v oboru předškolní pedagogika a pedagogika 1. stupně za kratší dobu než 5 let. Absolvováním podobných předmětů v předchozím studiu můžete získat úplné pedagogické vzdělání umožňující přístup k pedagogickému povolání. Absolvent získá znalosti z oblasti: logopedie, resocializace, pedagogiky péče a vzdělávání, odborného poradenství, pedagogické diagnostiky a terapie, školní pedagogiky, interpersonální komunikace, sociologie, školského práva, zdravotního vzdělávání.

Je to polská vysoká škola a prý mají dohodu o uznávání vzdělání.
Za studium požadují vysoké částky, jde mi o to, zda toto studium opravdu splňuje kvalifikační předpoklady pro učitelství 1. stupně v ČR.

S přátelským pozdravem,

Lucie Kalejová

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - škola
Collegium Humanum', zaslané '22.07.2023 08:26:54' bylo po kontrole všech
náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTDXJJUB

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Sedláková Lucie, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Dobrý den,

v dané záležitosti se Vám ozvu v příštím týdnu. Potřebuji tuto
problematiku zkonzultovat s odborem uznávání pedagogických kvalifikací.

Pěkný den

Lucie Sedláková

Sedláková Lucie, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní Kalejová,

jedná se o studium dle polských předpisů, podrobnosti o získané
kvalifikaci Vám sdělí Ministerstvo vzdělávání a vědy Polské republiky
(Ministry of Education and Science).

Od tohoto úřadu jsme obdrželi vyjádření, ve kterém sdělují, že kvalifikaci
učitele 1.st. ZŠ lze v Polsku získat pouze uceleným pětiletým studiem
Předškolní a raně školní pedagogiky.

(Dle jejich vyjádření např. absolvent bakalářského studia Andragogiky a
navazujícího studia Předškolní a raně školní pedagogiky kvalifikaci
učitele 1.st. ZŠ již v Polsku nezíská).

Odkaz uvádíme na webu MŠMT.

[1]https://www.msmt.cz/vzdelavani/uznavani-...

 

Po skončení studia na zahraniční vysoké škole je nutné podat žádost o
uznání odborné kvalifikace pedagogického pracovníka. Obecně pro uznání
kvalifikace platí, že studiem na zahraniční vysoké škole nelze přímo
získat kvalifikaci pedagogického pracovníka. Je nutné požádat o uznání
odborné kvalifikace, pedagogickou kvalifikaci pro výkon činnost v ČR lze
získat až ve spojení s rozhodnutím o uznání odborné kvalifikace.
Kvalifikaci získáte takovou, kterou Vám potvrdí uznávací orgán Polské
republiky (Ministerstvo vzdělávání a vědy).

 

Z tohoto důvodu bych Vám doporučila si na příslušném ministerstvu předem
ověřit, zda Vámi požadovanou kvalifikaci tímto studiem získáte.

 

S pozdravem

Lucie Sedláková

 

JUDr. Lucie Sedláková

 

 

Kancelář náměstkyně

 

pro řízení sekce vysokého školství,

 

vědy a výzkumu

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

 

Karmelitská 529/5, Malá Strana

 

118 12  Praha 1

 

 

From: Sedláková Lucie
Sent: Thursday, July 27, 2023 9:31 AM
To: 'Lucie Kalejová' <[FOI #9576 e-mail] ??>
Subject: žádost o informace Collegium Humanum

 

Dobrý den,

v dané záležitosti se Vám ozvu v příštím týdnu. Potřebuji tuto
problematiku zkonzultovat s odborem uznávání pedagogických kvalifikací.

Pěkný den

Lucie Sedláková

References

Visible links
1. https://www.msmt.cz/vzdelavani/uznavani-...