Skládka skla na pozemku státu

Dotaz byl částečně úspěšný.

Přemysl Rozehnal

Povinný subjekt: Státní pozemkový úřad

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Obracím se na Vás jménem ekologického spolku Čisté Mutěnice s žádostí o informace.
Na pozemcích 7468/7 a 7468/4 v katastrálním území Mutěnice okr. Hodonín se nachází betonový žlab sloužící v minulosti jako polní hnojiště. nyní je v něm umístěno řádově několik stovek tun drceného skla.
Ptám se:

- je tento betonový žlab na pozemcích státu ve vlastnictví státu ?
- pokud ne, kdo je tedy nynějším vlastníkem ?
- pokud ano, má stát s vlastníkem materiálu smlouvu? (prosím přiložit)

Odpověď na mé dotazy můžete zaslat prostřednictvím tohoto serveru nebo na kontakty viz. níže. Děkuji.

Čisté Mutěnice, z.s.

IČO: 03084094
ID datové schránky: 6fbnae3

Masarykova 184
696 11, Mutěnice

E-mail: [email address]
tel. 603 585 889

S přátelským pozdravem,

Přemysl Rozehnal

Státní pozemkový úřad

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Skládka skla na pozemku státu“ bylo doručeno 23.07.2015 08:20:04 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem SPU 385747/2015.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.

e-podatelna
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Tel.: 729 922 111, Fax: 729 922 139
Email: Instituce [Státní pozemkový úřad vyžaduje e-mail], URL: www.spucr.cz
IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774
ID Datové schránky: z49per3
Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu xls, xlsx, pdf, doc, docx, png, tiff, tif, jpg, jpeg, zfo s povolenou velikostí max. 10485760 bytů.