Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Nikola S prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Situace ve věznici

Čekáme, až si Nikola S přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Chtěla bych se zeptat jak hodláte řešit situaci ve věznicích kdy není prováděna odborná zdravotní péče a odsouzení jsou v mnoha případech smíchání s covid pozitivními tedy se nákaza šíří . Co se týče návštěv tak nevím proč nejsou umožněny například s testem kdy před vstupem do věznice by bylo možné udělat test a tim pádem by bylo možné aby rodina navštívila odsouzeného . Jelikož i odsouzení mají právo na návštěvy a opravdu Skype ani 30min hovoru který samozřejmě platí vesměs ženy odsouzených které v téhle době jsou také finančně vytížení a měsíčně je to přijde na několik tisíc . takže si myslím že když teda se přidalo 10min v rámci nějaké náhrady za návštěvu tak by měla byt zdarma. Dále mě zajímá jak je to s podáním podmínečněho propuštění tak by měli být snad v téhle situaci soudci ohleduplnější když se nákaza šíří ve věznicích . Možná by bylo lepší zvážit zda není namístě dílčí amnestie na méně závažné trestné činy .před rokem jste o amnestii uvažovali a to ještě nebyla situace ve věznici vážná .A teď kdy v každé věznici se potýkají s několika pozitivními na covid tak se nic neděje . Přijde mi to tak trochu jako by jste odsouzené nebrali jako lid české republiky které mají své práva.Moc vám děkuji za odpověď a přeji vám hodně zdraví v téhle době .
S pozdravem Nikol S.

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Situace ve věznici"
s evidenčním číslem a7fbf83f-71d7-4619-bcd8-df833eca020b a s běžným číslem
19495/2021 bylo doručeno dne 25.03.2021 11:26:20.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Stašková Martina, Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

2 přílohy

Vážená paní,

k Vašemu podání ze dne 25. 3. 2021 je zapotřebí uvést, že se nejedná o
žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, neboť nepožadujete žádné existující a
zaznamenané informace, ale Vaše podání je orientováno na budoucnost. Dle
ustanovení § 2 odst. 4 citovaného zákona se přitom povinnost poskytovat
informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových
informací.

Z důvodů výše nastíněných proto nelze na Vaše dotazy v režimu daného
zákona odpovědět. Vaše podání bylo nicméně postoupeno věcně příslušnému
oddělení inspekce Ministerstva spravedlnosti k případnému dalšímu postupu.

S pozdravem

 

 

 

Mgr. Martina Stašková

oddělení styku s veřejností

sekce státního tajemníka

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 461

e-mail:  [1][emailová adresa]

[2]www.justice.cz

 

[3]justice_logo-01_small

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.justice.cz/
3. https://justice.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Nikola S prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.