Silnice l/9 - územní řízení

V současnosti se čeká na odpověď od instituce Ředitelství silnic a dálnic ČR. Musí odpovědět co nejdříve, to nejpozději do (podrobnosti).

Tereza Rejzková

Povinný subjekt: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

obracím se na Vás s dotazem, v jaké fázi je v současné době aktualizace dokumentace k územnímu řízení k výše uvedenému obchvatu České Lípy. Kdy je naplánováno vydání územního rozhodnutí, respektive - do kdy se k probíhajícímu územnímu řízení může vyjádřit veřejnost? Děkuji Vám.

S přátelským pozdravem,
Tereza Rejzková