Tereza Rejzková

Povinný subjekt: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

obracím se na Vás s dotazem, v jaké fázi je v současné době aktualizace dokumentace k územnímu řízení k výše uvedenému obchvatu České Lípy. Kdy je naplánováno vydání územního rozhodnutí, respektive - do kdy se k probíhajícímu územnímu řízení může vyjádřit veřejnost? Děkuji Vám.

S přátelským pozdravem,
Tereza Rejzková

Soldatova Marie Bc., Ředitelství silnic a dálnic ČR

Vážená paní,

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen „ŘSD“) obdrželo dne 30. 7. 2020 Vaše podání, které je žádostí o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“).
Ve své žádosti požadujete poskytnutí informací k obchvatu České Lípy.

Obchvat České Lípy je rozdělen na dvě stavby:
1.I/9 Dubice – Dolní Libchav ( Sosnová- II/262 ) 1,5 km úsek mezi ul. Dubická a sil. II/262 v Dolní Libchavě – dokumentace k územní řízení je vydaná a probíhá inženýrská činnost k územnímu řízení. Předpoklad podání žádosti o ÚR 4Q/2020
2.I/9 Nový Bor – Dolní Libchava – 3 km úsek navazující na křížení sil. II/262 v Dolní Libchavě, končící u obce Okrouhlá - dokumentace k územní řízení je vydaná a probíhá inženýrská činnost k územnímu řízení. Předpoklad podání žádosti o ÚR 2Q/2021.

Určení účastníků územního řízení je v kompetenci příslušného stavebního úřadu.

S pozdravem

Bc. Marie Soldatova
právní odbor
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, CZ-14000 PRAHA
www.rsd.cz, [emailová adresa]

ukázat citované pasáže