Silnice l/9 - územní řízení

V současnosti se čeká na odpověď od instituce Město Česká Lípa. Musí odpovědět co nejdříve, to nejpozději do (podrobnosti).

Tereza Rejzková

Povinný subjekt: Město Česká Lípa

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

obracím se na Vás s dotazem, v jaké fázi je v současné době aktualizace dokumentace k územnímu řízení k výše uvedenému obchvatu České Lípy. Kdy je naplánováno vydání územního rozhodnutí, respektive - do kdy se k probíhajícímu územnímu řízení může vyjádřit veřejnost? Děkuji Vám.

S přátelským pozdravem,

Tereza Rejzková

Město Česká Lípa

1 příloha

Dobrý den,&unknown0010;Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Silnice l/9 - územní řízení", které jste 30.7.2020 14:19:45 zaslal(a) na adresu&unknown0010;e-podatelny, bylo při kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou odmítnuto z důvodu neplatnosti elektronického podpisu.&unknown0010;&unknown0010;Podání bude následně zkontrolováno a případně zpracováno. O této skutečnosti budete informováni samostaným e-mailem.&unknown0010;&unknown0010;Děkujeme Vám za důvěru.&unknown0010;Městský úřad Česká Lípa

Město Česká Lípa

1 příloha

Dobrý den,&unknown0010;Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Silnice l/9 - územní řízení", které jste 30.7.2020 14:19:45 zaslal(a) na adresu&unknown0010;e-podatelny, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou&unknown0010;podatelnou 30.7.2020 14:19:50 přijato k dalšímu zpracování.&unknown0010;&unknown0010;Děkujeme Vám za důvěru.&unknown0010;Městský úřad Česká Lípa

Město Česká Lípa

1 příloha

Dobrý den,
Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Silnice l/9 - územní řízení", které jste 30.07.2020 14:19:50 zaslal(a) na adresu e-podatelny, bylo 30.07.2020 14:27:49 po ručním zpracování
přijato pod číslem jednacím 77619/2020 do spisové služby.

Děkujeme Vám za důvěru.
Městský úřad Česká Lípa

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY.
NEODPOVÍDEJTE NA NI!
******************************************************************************************************************************