Šikana úředníků, šikana samospráv a právo na informace

Lukáš Kovařík vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo vnitra

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Lukáš Kovařík

Vážená paní, vážený pane,

ministr vnitra Jan Hamáček dnes na TK po jednání vlády uvedl, že vládou schválená novela zákona 106/1999 Sb. (čj. OVA 330/19) má "ochránit úředníky a samosprávu před šikanou". Žádám tímto podle stejného zákona, tedy 106/1999 Sb., o všechny podklady, analýzy a statistiky použité ministerstvem při přípravě výše uvedené novely, které obsahují:

- definici "šikany úředníků a samospráv" ze strany žadatelů o informace, či obdobně nazvaného problému, na který předmětná novela podle ministra reaguje
- statistiky případů této šikany v nejdetailnějším rozpadu, jaký má MV k dispozici (např. podle let, regionů, závažnosti, atd.), ideálně také seznam a popis všech evidovaných případů, pokud má takový ministerstvo k dispozici
- statistiky případů obstrukcí, nezákonného odepření informací a nedodržení zákonných lhůt ze strany institucí v nejdetailnějším rozpadu, jaký má MV k dispozici (např. podle let, regionů, závažnosti, atd.), ideálně také seznam a popis všech evidovaných případů, pokud má takový ministerstvo k dispozici
- analýzu předpokládaného vlivu novely na četnost a závažnost případů "šikany úředníků a samospráv" ze strany žadatelů o informace
- analýzu předpokládaného vlivu novely na četnost a závažnost případů obstrukcí, nezákonného odepření informací a nedodržení zákonných lhůt ze strany institucí

Věřím, že výše uvedené informace existují na MV v konsolidované podobě, neboť jde o zásadní podklady pro posouzení přínosů a rizik předmětné novely, navíc byly nejspíše použity jako příprava k dnešnímu jednání vlády, a proto snad jejich dohledání nezpůsobí ministerstvu žádné větší obtíže.

S přátelským pozdravem,

Lukáš Kovařík

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

1 příloha

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva
o obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Šikana úředníků, šikana samospráv...
byla doručena Ministerstvu vnitra
dne 14.10.2019 19:13:03
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX04OP41T.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifikovat;
v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

---
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz

Ministerstvo vnitra

3 přílohy

PID: MVCRX04OPF54
Spis. značka: MV-143534-2/ODK-2019
Odesilatel: M-SLA-ODK
Věc: Poskytnutí informace

---
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz