Seznam žádostí o výjimku z pravidel

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám seznam všech nevyřízených žádostí o udělení výjimky z pravidel uvedených v odstavci 2.1. Směrnice č. V– 2/2014 k provádění zákona č. 416/2009 Sb., které byly po zrušení uvedené směrnice vráceny Ministerstvem dopravy k vyřízení zpět generálnímu ředitelství ŘSD ČR. Včetně uvedení čísla a data podání žádosti o výjimku Uvedení jména a příjmení, názvu a IČ vlastníka nemovitosti, které se žádost týká. Uvedení stanoviska investora, uvedení jeho návrhu násobku ceny stanovené znaleckým posudkem. Vyjádření příslušného odboru ministerstva k žádosti o výjimku a uvedení rozhodnutí ministra dopravy o udělení výjimky.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Soldatova Marie, Ředitelství silnic a dálnic ČR

1 příloha

Vážený pane Havlíku,

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen „ŘSD“) obdrželo dne 22.5.2015 Vaše podání, které je žádostí o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Žádost se týkala zaslání seznamu všech nevyřízených žádostí o udělení výjimky z pravidel uvedených v odstavci 2.1. Směrnice č. V– 2/2014 k provádění zákona č. 416/2009 Sb., které byly po zrušení uvedené směrnice vráceny Ministerstvem dopravy k vyřízení zpět generálnímu ředitelství ŘSD ČR.
V seznamu žádostí měla být uvedení čísla a data podání žádosti o výjimku, jména a příjmení, názvu a IČ vlastníka nemovitosti, které se žádost týká, stanovisko investora, uvedení jeho návrhu násobku ceny stanovené znaleckým posudkem, dále vyjádření příslušného odboru ministerstva k žádosti o výjimku a uvedení rozhodnutí ministra dopravy o udělení výjimky.

V příloze Vám zasíláme požadovaný seznam nevyřízených žádostí.

Dle zákona č. 101/2000 Sb. nelze poskytnout jména a příjmení, názvu a IČ vlastníka nemovitosti, které se žádost týká (jmenovaní nečerpali veřejné prostředky). Rovněž není možné uvést údaje, které by mohly vlastníka - žadatele o výjimku jakkoli identifikovat - např. uvedení parcelního čísla pozemku a uvedení katastrálního území.

S pozdravem

Bc. Marie Soldatova
Samostatné tiskové oddělení
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, CZ-14000 PRAHA
tel: 241 084 262
www.rsd.cz, [email address]

ukázat citované pasáže

David Havlík

Povinný subjekt: Soldatova Marie

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

o té části mé žádosti, ve které jste odmítli informace poskytnout nebylo vydáno rozhodnutí s odůvodněním a poučením. Podávám proto ve smyslu §16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. proti tomuto postupu stížnost. Požadované informace buď poskytněte v plném rozsahu nebo o jejich i částečném odmítnutí vydejte rozhodnutí s odůvodněním a poučením. Jinak totiž nemohu žádost považovat za vyřízenou v souladu se zákonem.

S pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

o té části mé žádosti, ve které jste odmítli informace poskytnout
nebylo vydáno rozhodnutí s odůvodněním a poučením. Podávám proto ve smyslu §16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. proti tomuto postupu stížnost. Požadované informace buď poskytněte v plném rozsahu nebo o jejich i částečném odmítnutí vydejte rozhodnutí s odůvodněním a poučením. Jinak totiž nemohu žádost považovat za vyřízenou v souladu se zákonem.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Soldatova Marie, Ředitelství silnic a dálnic ČR

2 přílohy

Vážený pane Havlíku,

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen „ŘSD“) obdrželo dne 22.5.2015 Vaše podání, které je žádostí o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Žádost se týkala zaslání seznamu všech nevyřízených žádostí o udělení výjimky z pravidel uvedených v odstavci 2.1. Směrnice č. V– 2/2014 k provádění zákona č. 416/2009 Sb., které byly po zrušení uvedené směrnice vráceny Ministerstvem dopravy k vyřízení zpět generálnímu ředitelství ŘSD ČR.
V seznamu žádostí měla být uvedení čísla a data podání žádosti o výjimku, jména a příjmení, názvu a IČ vlastníka nemovitosti, které se žádost týká, stanovisko investora, uvedení jeho návrhu násobku ceny stanovené znaleckým posudkem, dále vyjádření příslušného odboru ministerstva k žádosti o výjimku a uvedení rozhodnutí ministra dopravy o udělení výjimky.

V příloze Vám zasíláme požadovaný seznam nevyřízených žádostí.

S pozdravem

Bc. Marie Soldatova
Samostatné tiskové oddělení
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, CZ-14000 PRAHA
tel: 241 084 262
www.rsd.cz, [email address]

ukázat citované pasáže