Seznam žádostí o Dotační program Podpora sportu ...

Eva Soldanova vznesl tento dotaz dotaz na Jihomoravský kraj

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Eva Soldanova

Povinný subjekt: Jihomoravský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,

ráda bych využila zákonné možnosti o svobodném přístupu k informacím a to konkrétně k dotačnímu programu: Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2022 (2021 příp. i 2020) okruh B Podpora pravidelné činnosti sportovních organizací.
Tímto žádám o výpis všech žádostí (úspěšných i neúspěšných) včetně jejich bodového hodnocení dle kritérií stanovených programem.

Předem děkuji.

S pozdravem a přáním příjemného léta
Eva Soldánová

E-výpravna KrÚ JMK, Jihomoravský kraj

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 7.7.2022 23:39:48 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Seznam žádostí o Dotační program Podpora sportu ... elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 7.7.2022 23:39:48 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Tato zpráva je generována automaticky. Na tuto zprávu prosím neodpovídejte.

Jihomoravský kraj / Krajský úřad Jihomoravského kraje
8.7.2022 07:39:34

Vaše e-mailová zpráva ze dne: 7.7.2022 23:39:48 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Seznam žádostí o Dotační program Podpora sportu ..., zaslaná na adresu el. podatelny - Instituce [Jihomoravský kraj vyžaduje e-mail]
byla přijata a evidována s těmito údaji:

Identifikátor dokumentu: KUJMXOPQ8VPV
Datum evidence: 7.7.2022 23:39:48

Tato zpráva nepotvrzuje splnění náležitostí podání podle příslušných právních předpisů.
V příloze této zprávy je soubor POTVRZEN.PDF, obsahující text uvedený výše. Soubor je opatřen kvalifikovanou el. pečetí JMK.

Jihomoravský kraj

4 přílohy

------------------------------------------------
PID : KUJMXOPQCWDW
Značka : JMK 104830/2022
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Odbor školství
Věc : Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zák