Eva Soldanova

Povinný subjekt: Jihomoravský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,

ráda bych využila zákonné možnosti o svobodném přístupu k informacím a to konkrétně k dotačnímu programu: Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2022 (2021 příp. i 2020) okruh B Podpora pravidelné činnosti sportovních organizací.
Tímto žádám o výpis všech žádostí (úspěšných i neúspěšných) včetně jejich bodového hodnocení dle kritérií stanovených programem.

Předem děkuji.

S pozdravem a přáním příjemného léta
Eva Soldánová

E-výpravna KrÚ JMK, Jihomoravský kraj

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 7.7.2022 23:39:48 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Seznam žádostí o Dotační program Podpora sportu ... elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 7.7.2022 23:39:48 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Tato zpráva je generována automaticky. Na tuto zprávu prosím neodpovídejte.

Jihomoravský kraj / Krajský úřad Jihomoravského kraje
8.7.2022 07:39:34

Vaše e-mailová zpráva ze dne: 7.7.2022 23:39:48 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Seznam žádostí o Dotační program Podpora sportu ..., zaslaná na adresu el. podatelny - Instituce [Jihomoravský kraj vyžaduje e-mail]
byla přijata a evidována s těmito údaji:

Identifikátor dokumentu: KUJMXOPQ8VPV
Datum evidence: 7.7.2022 23:39:48

Tato zpráva nepotvrzuje splnění náležitostí podání podle příslušných právních předpisů.
V příloze této zprávy je soubor POTVRZEN.PDF, obsahující text uvedený výše. Soubor je opatřen kvalifikovanou el. pečetí JMK.

Jihomoravský kraj

4 přílohy

------------------------------------------------
PID : KUJMXOPQCWDW
Značka : JMK 104830/2022
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Odbor školství
Věc : Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zák