Seznam významných veřejných zakázek zadávaných v roce 2016

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám Seznam významných veřejných zakázek podle § 16a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadávaných v roce 2016 v resortu. Informace žádám zaslat v některém ze standardních otevřených počítačových formátů (dle §4b zákona)

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo zahraničních věcí

Dobrý den,
k vaší žádosti sdělujeme, že v roce 2016 nebylo a ani nemá být v rámci
celého resortu Ministerstva zahraničních věcí zahájeno zadávací řízení k
významné zakázce podle § 16a zákona č. 137/2006 Sb.,  o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

S pozdravem
Michaela Havránková
Tiskový odbor/Press Department
Skupina pro poskytování veřejných informací/Public Information Group
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky/Ministry of Foreign Affairs
of the Czech Republic
Loretánské nám. 5, 118 00  Praha 1

tel.: +420 224 182 426, fax: +420 224 182 044
e-mail: [email address], [1]www.mzv.cz

Od:        DevelopSign/Internal
Komu:        info@mzv.cz,
Datum:        24.03.2016 10:43
Předmět:        Žádost o informace podle dotaz - Seznam významných
veřejných zakázek zadávaných v roce 2016

--------------------------------------------------------------------------

-----Postoupil dserver1/Internal dne 24.3.2016 10:43-----

From: David Havlík <[FOI #5174 e-mail] ??>

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.
Povinný subjekt:
Ministerstvo zahraničních věcí
Žadatel:
[redacted]
[Authority name]
Vážená paní, vážený pane,
žádám Seznam významných veřejných zakázek podle § 16a zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadávaných v
roce 2016 v resortu. Informace žádám zaslat v některém ze standardních
otevřených počítačových formátů (dle §4b zákona)
S přátelským pozdravem,
David Havlík
Informaci poskytněte elektronicky na email:
[FOI #5174 e-mail] ??
Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem
podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle zákona 106/1999 Sb.
Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
[2]www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas.
Upozornění provozovatele služby:
S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky
zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh
NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud
osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze
oslovením "Vážený pane, vážená paní".
Datum podání:
<time datetime="2016-03-24T10:42:24+01:00" title="2016-03-24 10:42:24
+0100">24/3/2016</time>
-------------------------------------------------------------------
Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
[3]http://infoprovsechny.cz/help/officers
Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

ukázat citované pasáže