Seznam výjimek z omezení pohybu osob

Dotaz byl úspěšný.

Michal A. Valášek

V současnosti platí omezení pohybu osob na základě vládního usnesení číslo 299 z 18. března 2021 (a dříve podle obdobného usnesení č. 216).

Podle informací z médií (viz např. https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/hrani...) "Ministr vnitra dostal od vlády pravomoc upravit zákaz cestování mezi okresy tam, kde omezení nedává smysl."

V této souvislosti vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací, dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím:

1. Jakým způsobem dostal ministr vnitra tuto pravomoc? Např. odkaz na konkrétní usnesení vlády.
2. Jaký je proces při využití této pravomoci? Např. kdo může o výjimku žádat, jakým způsobem...
3. Jakou formální podobu má tato výjimka?
4. Jakým způsobem je zajištěno, že jsou o jejím udělení zainteresované osoby informovány?
5. Byly všechny výjimky z usnesení č. 216 (neboť k němu se vztahují mediální informace) reaplikovány i na současně platné usnesení č. 299? Případně byly vydány nějaké nové?
6. Žádám o poskytnutí informace, zda a případně kde jsou dokumenty stanovující výjimky přístupné veřejnosti.
7. V případě, že k dispozici nejsou, žádám o poskytnutí všech dokumentů, které stanoví aktuálně nebo v minulosti platné výjimky.

Body 6 a 7 jsou záměrně formulovány dosti široce, protože netuším, jakou mají tyto dokumenty podobu. Zda je pro každou výjimku vydáno samostatné rozhodnutí, nebo nějakým jiným způsobem. Mým cílem je získat oficiální informace o tom, jaké výjimky jsou aktuálně platné a jak se vyvíjely v čase.

Nad rámec žádosti o informace si dovoluji navrhnout, aby byly tyto výjimky uvedeny na webu okresy.mvcr.cz, neboť tam je jejich adresáti budou logicky očekávat.

Michal A. Valášek

posta, Ministerstvo vnitra

Dobrý den,

 

děkujeme za zaslání Vašeho emailu.

 

Tento e-mail je generován automaticky, proto na něj, prosím,
neodpovídejte.

 

Veškeré potřebné informace k vyhlášenému nouzovému stavu naleznete na
internetových stránkách ministerstva:

[1]https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-i...  

[2]https://www.mvcr.cz/clanek/pohyb-mezi-ok...

 

 

Věnujte, prosím, pozornost rovněž těmto zdrojům:

Ministerstvo zdravotnictví ČR (informace ke karanténě a testům)

[3]https://koronavirus.mzcr.cz

Ministerstvo zahraničních věcí (informace k vycestování českých občanů a
opatřením ostatních zemí)

[4]https://www.mzv.cz/jnp/

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR:

[5]https://www.mpo.cz/

Ministerstvo dopravy:

[6]https://www.mdcr.cz

Cizinecká policie ČR:

[7]https://www.policie.cz/sluzba-cizinecke-...

 

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci individuální výjimky, nad
rámec výjimek stanovených v krizovém opatření vlády k omezení pohybu
přijatého usnesením vlády ze dne 26. února 2021 č. 216, udělovány nebudou.

 

S pozdravem

Ministerstvo vnitra

 

References

Visible links
1. https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-i...
2. https://www.mvcr.cz/clanek/pohyb-mezi-ok...
3. https://koronavirus.mzcr.cz/
4. https://www.mzv.cz/jnp/
5. https://www.mpo.cz/
6. https://www.mdcr.cz/
7. https://www.policie.cz/sluzba-cizinecke-...

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

1 příloha

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva
o obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Seznam výjimek z omezení pohybu osob,
byla doručena Ministerstvu vnitra
dne 23.3.2021 23:49:00
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX05KO89N.

Výsledek ověření:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifikovat;
v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

--
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz

Ministerstvo vnitra

2 přílohy

PID: MVCRX05KUUSK
Spis. značka: MV- 42236-8/OSR-2021
Odesilatel: M-SLA-OSR
Věc: Odpověď na žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - Valášek

--
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz