Seznam všech smluvních vztahů s D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a.s.

Dotaz byl úspěšný.

Renata Chmelová

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

žádám o následující informace ke všem smluvním vztahům, které kdy MČ Praha 10 s D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a.s. uzavřela. Informace prosím poskytněte ve formě jednoduchého seznamu, který bude obsahovat následující informace:

- datum uzavření smlouvy
- typ smluvního vztahu (např. smlouva o dílo atd.)
- předmět smlouvy/plnění dle uzavřené smlouvy
- datum plnění předmětu smlouvy
- celková cena plnění/dodávky dle smlouvy
- vyznačení u každé smlouvy, zda byly uzavřeny nějaké dodatky (ano/ne)
- pokud byl dodatek uzavřen, tak uveďte prosím jejich předmět plnění + datum uzavření + vyčíslení navýšení či snížení ceny plnění

S přátelským pozdravem,

Renata Chmelová

Městská část Praha 10

2 přílohy

 • Attachment

  prot 3166abc0 316e 90c8 3360 abd0386890d8.pdf

  124K Download View as HTML

 • Attachment

  foi request 730 8ed65753 infoprovsechny.cz c2f19180146a8f3d46266e67ea9a3a07.zip

  3K Download

Dobrý den!

Vaše podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Seznam všech smluvních vztahů s D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a.s.', které jste 19.01.2014 v 23:20:34 hod. zaslal(a) na adresu ePodatelny a jehož kopii Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy s názvem 'prot-3166abc0-316e-90c8-3360-abd0386890d8.pdf'.

Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz: http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Ve věci způsobu či výsledku vyřízení Vašeho podání Vás bude kontaktovat přímo určený referent, do jehož kompetence vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

Dobrý den!

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Seznam všech smluvních vztahů s D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ, a.s." bylo předáno k dalšímu zpracování do systému správy dokumentů jako zpráva pro Úřad městské části Praha 10, epodatelna.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

1 příloha

 • Attachment

  foi request 730 8ed65753 infoprovsechny.cz c2f19180146a8f3d46266e67ea9a3a07.zip

  3K Download

Dobrý den!

Vaše zpráva, kterou jste zaslal(a) na adresu elektronické podatelny byla jejím poštovním systémem přijata a zařazena do fronty ke zpracování.
Kopii Vaší zprávy Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy.

Děkujeme za důvěru
elektronická podatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

1 příloha

Městská část Praha 10

2 přílohy

Městská část Praha 10

1 příloha

Renata Chmelová

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

žádám tímto o poskytnutí seznamu v XLS. formátu na můj mail.

S přátelským pozdravem,

Renata Chmelová

Městská část Praha 10

1 příloha

 • Attachment

  foi request 730 8ed65753 infoprovsechny.cz 0995ff835e287500676079d6e3f4f836.zip

  1K Download

Dobrý den!

Vaše zpráva, kterou jste zaslal(a) na adresu elektronické podatelny byla jejím poštovním systémem přijata a zařazena do fronty ke zpracování.
Kopii Vaší zprávy Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy.

Děkujeme za důvěru
elektronická podatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

2 přílohy

 • Attachment

  prot 3166abcc 3060 90d8 3760 90d837629ce0.pdf

  125K Download View as HTML

 • Attachment

  foi request 730 8ed65753 infoprovsechny.cz 0995ff835e287500676079d6e3f4f836.zip

  1K Download

Dobrý den!

Vaše podání ve věci 'Re: poskytnutí informace dle 106 R. Chmelová - seznam smluv D-PLUS', které jste 21.02.2014 v 17:33:17 hod. zaslal(a) na adresu ePodatelny a jehož kopii Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy s názvem 'prot-3166abcc-3060-90d8-3760-90d837629ce0.pdf'.

Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz: http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Ve věci způsobu či výsledku vyřízení Vašeho podání Vás bude kontaktovat přímo určený referent, do jehož kompetence vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

Dobrý den!

Vaše podání ve věci "Re: poskytnutí informace dle 106 R. Chmelová - seznam smluv D-PLUS" bylo předáno k dalšímu zpracování do systému správy dokumentů jako zpráva pro Úřad městské části Praha 10, epodatelna.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

1 příloha