Seznam všech evidovaných uzavřených smluv

Adam Zábranský vznesl tento dotaz dotaz na Svaz měst a obcí ČR

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Svaz měst a obcí ČR měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Adam Zábranský

Povinný subjekt: Svaz měst a obcí ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

žádám vás o kompletní výpis z vaší evidence smluv, neboli seznam všech smluv, které evidujete, uzavřených Svazem měst a obcí ČR. V seznamu uveďte u každé smlouvy všechna evidovaná metadata (např. datum uzavření, smluvní partnery, výši plnění apod.)

Žádám o poskytnutí informací v elektronické podobě, která je strojově čitelná (nikoliv snímky obrazovky a skeny).

S přátelským pozdravem,

Adam Zábranský

#smlouvynainternet