Seznam všech evidovaných uzavřených smluv

Dotaz byl úspěšný.

Adam Zábranský

Povinný subjekt: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

žádám vás o kompletní výpis z vaší evidence smluv, neboli seznam všech smluv, které evidujete, uzavřených Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s. V seznamu uveďte u každé smlouvy všechna evidovaná metadata (např. datum uzavření, smluvní partnery, výši plnění apod.)

Žádám o poskytnutí informací v elektronické podobě, která je strojově čitelná (nikoliv snímky obrazovky a skeny).

S přátelským pozdravem,

Adam Zábranský

#smlouvynainternet

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Vážený pane Zábranský,
Vaše žádost zaslaná e-mail ze dne 28. 8. 2014 ohledně požadavku dle zákona
č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je nesrozumitelná.
Informaci požadujete od akciové společnosti, která má teprve vzniknout.
Není zřejmé, co považujete za  "všechny" smlouvy tedy zda chcete pouze
smlouvy na pronájmy pozemků pro komerční účely nebo též smlouvy na
stavební zábory komunikací či jejich částí zda chcete i výpůjční smlouvy,
smlouvy o spolupráci apod.
Seznam smluv je dostupný v jejich centrální evidenci uveřejněné na
webových stránkách pod názvem naší organizace.
Do třiceti dnů máte možnost Vaši žádost upřesnit.
S pozdravem JUDr. Karel Siegel, právník organizace
----- Postoupil Karel Siegel/TSK/CZ v 04.09.2014 12:30 -----

Od:        Barbora Liskova/TSK/CZ
Komu:        Karel Siegel/TSK/CZ@tsk
Datum:        28.08.2014 18:23
Předmět:        Fw:Preposlano z Instituce [TSK vyžaduje e-mail] - Od: Adam Zábranský
<[FOI #3195 e-mail] ??>, Subject: Žádost o informace
podle dotaz - Seznam všech evidovaných uzavřených smluv

--------------------------------------------------------------------------

Odesláno z produktu IBM Notes Traveler
Super Admin --- Preposlano z Instituce [TSK vyžaduje e-mail] - Od: Adam Zábranský
<[FOI #3195 e-mail] ??>, Subject: Žádost o informace
podle dotaz - Seznam všech evidovaných uzavřených smluv ---

Od: "Super Admin" <[email address]>
Komu "Barbora Liskova" <[email address]>
Datum: čt, 28.8.2014 17:10
Předmět Preposlano z Instituce [TSK vyžaduje e-mail] - Od: Adam Zábranský
<[FOI #3195 e-mail] ??>, Subject: Žádost o
informace podle dotaz - Seznam všech evidovaných uzavřených smluv

--------------------------------------------------------------------------

Tento mail je preposlan z Instituce [TSK vyžaduje e-mail]

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.
Povinný subjekt:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Žadatel:
[redacted]
Povinný subjekt: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.
Vážení,
žádám vás o kompletní výpis z vaší evidence smluv, neboli seznam všech
smluv, které evidujete, uzavřených Technickou správou komunikací hl. m.
Prahy, a.s. V seznamu uveďte u každé smlouvy všechna evidovaná metadata
(např. datum uzavření, smluvní partnery, výši plnění apod.)
Žádám o poskytnutí informací v elektronické podobě, která je strojově
čitelná (nikoliv snímky obrazovky a skeny).
S přátelským pozdravem,
Adam Zábranský
#smlouvynainternet
Informaci poskytněte elektronicky na email:
[FOI #3195 e-mail] ??
Tato elektronická adresa je adresou pro doručován-Data byla oříznuta.

Adam Zábranský zanechal/a poznámku ()

TSK Praha zveřejňuje smlouvy zde: https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root... (záložka Smlouvy).