Seznam všech evidovaných uzavřených smluv

Dotaz byl úspěšný.

Adam Zábranský

Povinný subjekt: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím.

Vážení,

žádám vás o kompletní výpis z vaší evidence smluv, neboli seznam
všech smluv, které evidujete, uzavřených Ministerstvem vnitra ČR. V
seznamu uveďte u každé smlouvy všechna evidovaná metadata (např.
datum uzavření, smluvní partnery, výši plnění apod.)

Žádám o poskytnutí informací v elektronické podobě, která je
strojově čitelná (nikoliv snímky obrazovky a skeny).

S přátelským pozdravem,

Adam Zábranský

#smlouvynainternet

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Vážený pane Zábranský,
Vaše žádost zaslaná e-mail ze dne 28. 8. 2014 ohledně požadavku dle zákona
č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je nesrozumitelná.
Informaci požadujete od akciové společnosti, která má teprve vzniknout.
Smlouvy uzavřené s Ministerstvem vnitra ČR nemáme, respektive máme
uzavřeny výpůjční smlouvy na vyhrazená parkovací místa pro služební
vozidla a to i s různými složkami Policie ČR. Tyto smlouvy uzavíráme z
pozice správce místních komunikací v zastoupení hl. m. Prahy které tyto
komunikace vlastní.
Do třiceti dnů máte možnost Vaši žádost upřesnit.
S pozdravem JUDr. Karel Siegel, právník organizace

----- Postoupil Karel Siegel/TSK/CZ v 04.09.2014 12:12 -----

Od:        Barbora Liskova/TSK/CZ
Komu:        Karel Siegel/TSK/CZ@tsk
Datum:        28.08.2014 18:24
Předmět:        Fw:Preposlano z Instituce [TSK vyžaduje e-mail] - Od: Adam Zábranský
<[FOI #3194 e-mail] ??>, Subject: Žádost o informace
podle dotaz - Seznam všech evidovaných uzavřených smluv

--------------------------------------------------------------------------

Odesláno z produktu IBM Notes Traveler
Super Admin --- Preposlano z Instituce [TSK vyžaduje e-mail] - Od: Adam Zábranský
<[FOI #3194 e-mail] ??>, Subject: Žádost o informace
podle dotaz - Seznam všech evidovaných uzavřených smluv ---

Od: "Super Admin" <[email address]>
Komu "Barbora Liskova" <[email address]>
Datum: čt, 28.8.2014 17:07
Předmět Preposlano z Instituce [TSK vyžaduje e-mail] - Od: Adam Zábranský
<[FOI #3194 e-mail] ??>, Subject: Žádost o
informace podle dotaz - Seznam všech evidovaných uzavřených smluv

--------------------------------------------------------------------------

Tento mail je preposlan z Instituce [TSK vyžaduje e-mail]

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.
Povinný subjekt:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Žadatel:
[redacted]
Povinný subjekt: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím.
Vážení,
žádám vás o kompletní výpis z vaší evidence smluv, neboli seznam
všech smluv, které evidujete, uzavřených Ministerstvem vnitra ČR. V
seznamu uveďte u každé smlouvy všechna evidovaná metadata (např.
datum uzavření, smluvní partnery, výši plnění apod.)
Žádám o poskytnutí informací v elektronické podobě, která je
strojově čitelná (nikoliv snímky obrazovky a skeny).
S přátelským pozdravem,
Adam Zábranský
#smlouvynainternet
Informaci poskytněte el-Data byla oříznuta.

Adam Zábranský zanechal/a poznámku ()

TSK Praha zveřejňuje smlouvy zde: https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root... (záložka Smlouvy).