Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jan Václav Čep prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Seznam všech evidovaných platných smluv

Čekáme, až si Jan Václav Čep přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Jan Václav Čep

Žádost o informace

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

žádám vás o kompletní výpis platných smluv z vaší evidence smluv, neboli seznam všech smluv, které evidujete, uzavřených městskou částí Praha 1, které jsou v současné době platné.

V seznamu uveďte u každé smlouvy všechna evidovaná metadata (např. datum uzavření, smluvní partnery, výši plnění apod.).

Žádám o poskytnutí informací v elektronické podobě, která je strojově čitelná (nikoliv snímky obrazovky a skeny).

S přátelským pozdravem

Jan Václav Čep
Úvoz 26
Praha 1 Hradčany
118 00
ČR

Městská část Praha 1

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Seznam všech evidovaných platných smluv? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny.
Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.
Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.praha1.cz
Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc, zip, xls, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, fo, zfo, png, xlsx, docx s povolenou velikostí max. 10240000 bytů.

Městská část Praha 1

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Seznam všech evidovaných platných smluv? bylo doručeno 05.10.2014 10:30:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem UMCP1 159019/2014.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny.
Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.
Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.praha1.cz

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jan Václav Čep prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.