Seznam veškerých výherních hracích přístrojů na území městské části Praha 10

Koalice Vlasta vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 10

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Koalice Vlasta

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

laskavě žádáme o poskytnutí
Seznamu veškerých výherních hracích přístrojů na území městské části Praha 10 k dnešnímu datu (4.4.2017), které povoluje ÚMČ Praha 10.
Seznam žádáme pokud možno ve formátu .xls, nebo jiném elektronicky čitelném formátu včetně informací o adrese, názvu provozovny a termínu do kdy je přístroj povolen.

S přátelským pozdravem,

Koalice Vlasta

Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Seznam veškerých výherních hracích přístrojů na území městské části Praha 10“ bylo doručeno 04.04.2017 13:27:09 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-038065/2017.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz