Seznam respirátorů typu FFP2 aFFP3

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

budu rád za zaslání seznamu Osobních ochranných prostředků a Zdravotnických prostředků - Respirátorů typu FFP2 a FFP3, splňujících normu EN 149:2001+A1:2009, a které splňují podmínky pro prodej v ČR.

Tzn. že mají platný certifikát www.vubp.cz, www.itczlin.cz, nebo jiného oprávněného subjektu a/nebo jsou uvedeny mezi Zdravotnickými prostředky na https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Regis....

A také za zaslání odkazu na místo/místa, kde je možné ověření platnosti certifikátu.

A to nejen na základě vaší tiskové zprávy z 21.1.2021 „Co je třeba splňovat při uvádění roušek a respirátorů na trh? Poradí průvodce“ a odkazovanou přílohou „Průvodce základy regulace obličejových masek, jakožto osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků“

S přátelským pozdravem,

Roman Mikula

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

1 příloha

Potvrzení doručení Vašeho podání / Submission delivery confirmation
Datum doručení / Submission date : 19.2.2021 12:38:30
Předmět požadavku / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Seznam respirátorů typu FFP2 aFFP3
Identifikátor podání / Identifier : MIPO0C3FNRU7

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

1 příloha

Vaše podání ze dne / Your submission: 19.2.2021 12:38:30

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji / Submission was accepted as follows:

Identifikátor dokumentu / Identifier: MPO 194818/2021
Datum zaevidování / Submission date: 19.2.2021 12:40:20
Vaše evidenční údaje / Your name and address: [Adresa]

Povinný subjekt: PODATELNA

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dne 9.3.2021 mi bylo doručena vaše odpověď - Sdělení z 5.3.2021 Naše značka MPO 245482/2021 (Sdělení).
Budu rád za zaslání Sdělení (vč. přílohy) také v elektronické podobě na [email address].
Na příloze chybí bližší náležitosti (autor, datum, ... ).
Z doručené papírové podoby přílohy se těžko dostanu k odkazům.

S pozdravem,

Roman Mikula

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

1 příloha

Potvrzení doručení Vašeho podání / Submission delivery confirmation
Datum doručení / Submission date : 10.3.2021 17:07:39
Předmět požadavku / Subject: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Seznam respirátorů typu FFP2 aFFP3
Identifikátor podání / Identifier : MIPO0C3KJR5R

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

1 příloha

Vaše podání ze dne / Your submission: 10.3.2021 17:07:39

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji / Submission was accepted as follows:

Identifikátor dokumentu / Identifier: MPO 270309/2021
Datum zaevidování / Submission date: 11.3.2021 06:19:57
Vaše evidenční údaje / Your name and address: [Adresa]

Povinný subjekt: PODATELNA

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dne 10.3.2021 jsem vás požádal o doplnění mé žádosti z 19.2.2021 následujícího znění:.

"Dne 9.3.2021 mi bylo doručena vaše odpověď - Sdělení z 5.3.2021 Naše značka MPO 245482/2021 (Sdělení).
Budu rád za zaslání Sdělení (vč. přílohy) také v elektronické podobě na [email address].
Na příloze chybí bližší náležitosti (autor, datum, ... ).
Z doručené papírové podoby přílohy se těžko dostanu k odkazům."

V zákonné lhůtě 15 dní (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999 Sb.) mi informace nebyla poskytnuta. Tato lhůta pro poskytnutí informace nebyla řádně prodloužena, ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu §16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je podána včas, při dodržení třiceti denní lhůty k jejímu podání (počítáno od marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informací).

S pozdravem,

Roman Mikula

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

1 příloha

Potvrzení doručení Vašeho podání / Submission delivery confirmation
Datum doručení / Submission date : 23.3.2021 08:39:09
Předmět požadavku / Subject: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Seznam respirátorů typu FFP2 aFFP3
Identifikátor podání / Identifier : MIPO0C3NHBY5

PODATELNA, Ministerstvo průmyslu a obchodu

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 23.3.2021 08:39:09 v obsahu zprávy: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Seznam respirátorů typu FFP2 aFFP3 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 23.3.2021 08:39:09 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Vaše podání ze dne / Your submission: 23.3.2021 08:39:09

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji / Submission was accepted as follows:

Identifikátor dokumentu / Identifier: MPO 303098/2021
Datum zaevidování / Submission date: 23.3.2021 08:47:28
Vaše evidenční údaje / Your name and address: [Adresa]