Seznam projektů z Fondu hejtmanky

Michal Blaha vznesl tento dotaz dotaz na Středočeský kraj

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Středočeský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Na základě informací, které jste mi poskytnuly v předchozím dotazu https://www.infoprovsechny.cz/request/ce...

prosím o zaslání veškerých žádostí o poskytnutí dotace/podpory z fondu " Středočeský Fond hejtmana a zmírnění následků živelních katastrof" ke dni mé žádosti.
O každé žádosti mi zašlete následující údaje z internetové aplikace elektronického podávání žádostí (https://dotace.kr-stredocesky.cz/ku-dota...)

- ID žadatele
- žádost na rok
- číslo žádosti
- Název projektu
- oblast podpory
- Popis a způsob realizace projektu
- Datum konání akce
- Datum ukončení akce
- Typ požadované dotace
- Celková požadovaná dotace
- Podíl celkové požadované dotace k celkovým nákladům
- Vlastní zdroje celkem
- Celkové náklady
- Informace o schválení/neschválení dotace (či zda ještě nebylo rozhodnuto)
- výše schválené podpory

Informace mi, v souladu s § 4b zákona 106/1999 zašlete v otevřeném, STROJOVĚ čitélném formátu. Vzhledem k tomu, že požadovaná data jsou uložena v databázi, je máte již data ve strojově čitelném formátu k dispozici.
Preferuji formáty JSON, XML, Tab delimited nebo CSV formát.

Požadované údaje jsou jednoduchým způsobem získatelné triviálním SQL dotazem z databázového systému a nejedná se tak o mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.

S přátelským pozdravem,

Michal Blaha

Středočeský kraj

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Seznam projektů z Fondu hejtmanky“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (uznávaný el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
tel.: +420 257 280 111
fax: +420 257 280 203
e-mail: Instituce [Středočeský kraj vyžaduje e-mail]
web: www.kr-stredocesky.cz

Poučení:
Příjem podání elektronicky podepsaných.
Příjem el. přílohy ve formátu doc,docx,xls,xlsx,pdf,txt,rtf,gif,tif,jpg,jpeg,fo,zfo,p7s.
Příjem datové zprávy s povolenou velikostí max. 10 MB.
Podrobná pravidla pro příjem podání prostřednictvím e-podatelny naleznete na stránkách KÚ Středočeského kraje http://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/ep....

Středočeský kraj

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Seznam projektů z Fondu hejtmanky“, kterou jste 02.09.2018 14:58:48 zaslal(a) na elektronickou adresu podatelny, byla postoupena do režimu běžné e-mailové pošty úřadu. Zpráva byla přeposlána na věcně příslušný odbor na emailovou adresu [emailová adresa].

Důvod (y):  Není podepsáno

 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
tel.: +420 257 280 111
fax: +420 257 280 203
e-mail: Instituce [Středočeský kraj vyžaduje e-mail]
web: www.kr-stredocesky.cz

Poučení:
Příjem podání elektronicky podepsaných.
Příjem el. přílohy ve formátu doc,docx,xls,xlsx,pdf,txt,rtf,gif,tif,jpg,jpeg,fo,zfo,p7s.
Příjem datové zprávy s povolenou velikostí max. 10 MB.
Podrobná pravidla pro příjem podání prostřednictvím e-podatelny naleznete na stránkách KÚ Středočeského kraje http://www.kr-stredocesky.cz/web/urad/ep....

Krajský úřad Středočeský kraj, Středočeský kraj

8 příloh

Krajský úřad Středočeského kraje
Zborovská 11
150 21 Praha 5
tel.: +420 257 280 111
fax: +420 257 280 203
e-mail: Instituce [Středočeský kraj vyžaduje e-mail]
web: www.kr-stredocesky.cz