Seznam projektů

Michal Škop vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo pro místní rozvoj

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo pro místní rozvoj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážené Ministerstvo pro místní rozvoj,

žádám o zaslání seznamu projektů zaregistrovaných systémem na příjem dotací první den 1.11.2022 výzev 111 a 112 IROP - Základní školy II. - SC 4.1 (PR) a SC 4.1 (MRR), tj.
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/v...
a
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/v...

U každého projektu žádám minimálně následující informace:
a) žadatel o dotaci,
b) název projektu,
c) požadované finanční prostředky,
d) přesný čas přijetí žádosti o dotaci v nejvyšší přesnosti, jakou povinný subjekt u těchto žádostí o dotaci eviduje, tj. na sekundy či milisekundy.

S přátelským pozdravem,

Michal Škop

Povinný subjekt: Ministerstvo pro místní rozvoj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Doplňuji svůj dotaz na seznam projektů podaných ve výzvách 111 a 112: omylem jsem uvedl datum 1. 11. 2022 (to byly předchozí výzvy) - žádám samozřejmě o informace o projektech podaných 24. 11. 2022, resp 25. 11. 2022 a později.

S přátelským pozdravem,

Michal Škop

podatelna2@mmr.cz, Ministerstvo pro místní rozvoj

Informativní zpráva aplikace Athena - MMR
Vaše emailová zpráva, zaslaná na adresu [emailová adresa], byla převzata a bylo
jí přiděleno evidenční číslo
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Seznam projektů
Datum doručení: 30.11.2022 15:16:08
Evidenční číslo: E81657/22/MMR

podatelna2@mmr.cz, Ministerstvo pro místní rozvoj

Informativní zpráva aplikace Athena - MMR
Vaše emailová zpráva, zaslaná na adresu [emailová adresa], byla převzata a bylo
jí přiděleno evidenční číslo
Předmět: Re: Žádost o informace podle dotaz - Seznam projektů
Datum doručení: 30.11.2022 15:22:18
Evidenční číslo: E81716/22/MMR

Voříšková Romana, Ministerstvo pro místní rozvoj

2 přílohy

Vážený pane,   

 

Ministerstvo pro místní rozvoj obdrželo Vaše podání, označené jako žádost
o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které jste požádal o
zaslání seznamu žadatelů zaregistrovaných systémem na příjem dotací ve
výzvách 23 a 24 IROP - Základní školy - SC 4.1 (PR) a SC 4.1 (MRR), včetně
uvedení přesného času přijetí žádosti o dotaci.

 

Na základě Vašeho požadavku Vám v přílohách zasíláme tabulky obsahující
požadované údaje.

 

S pozdravem

 

Mgr. Romana Voříšková

odbor legislativně právní

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

[1]e-mail:[emailová adresa]

[2]www.mmr.cz

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.mmr.cz/

Voříšková Romana, Ministerstvo pro místní rozvoj

2 přílohy

Vážený pane,   

 

Ministerstvo pro místní rozvoj obdrželo Vaše podání, označené jako žádost
o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které jste požádal o
zaslání seznamu žadatelů zaregistrovaných systémem na příjem dotací ve
výzvách IROP - Základní školy - SC 4.1 (PR) a SC 4.1 (MRR), včetně uvedení
přesného času přijetí žádosti o dotaci. Tento dotaz jste následně upřesnil
sdělením, že požadujete poskytnutí informací o projektech podaných dne 24.
11. 2022 (resp. 25. 11. 2022) a později.

 

Na základě Vaší žádosti Vám v přílohách zasíláme tabulky s požadovanými
údaji.

 

S pozdravem

 

Mgr. Romana Voříšková

odbor legislativně právní

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

[1]e-mail:[emailová adresa]

[2]www.mmr.cz

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.mmr.cz/