Povinný subjekt: Ministerstvo pro místní rozvoj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážené Ministerstvo pro místní rozvoj,

žádám o zaslání seznamu projektů zaregistrovaných systémem na příjem dotací první den 1.11.2022 výzev 111 a 112 IROP - Základní školy II. - SC 4.1 (PR) a SC 4.1 (MRR), tj.
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/v...
a
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/v...

U každého projektu žádám minimálně následující informace:
a) žadatel o dotaci,
b) název projektu,
c) požadované finanční prostředky,
d) přesný čas přijetí žádosti o dotaci v nejvyšší přesnosti, jakou povinný subjekt u těchto žádostí o dotaci eviduje, tj. na sekundy či milisekundy.

S přátelským pozdravem,

Michal Škop

Povinný subjekt: Ministerstvo pro místní rozvoj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Doplňuji svůj dotaz na seznam projektů podaných ve výzvách 111 a 112: omylem jsem uvedl datum 1. 11. 2022 (to byly předchozí výzvy) - žádám samozřejmě o informace o projektech podaných 24. 11. 2022, resp 25. 11. 2022 a později.

S přátelským pozdravem,

Michal Škop

podatelna2@mmr.cz, Ministerstvo pro místní rozvoj

Informativní zpráva aplikace Athena - MMR
Vaše emailová zpráva, zaslaná na adresu [emailová adresa], byla převzata a bylo
jí přiděleno evidenční číslo
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Seznam projektů
Datum doručení: 30.11.2022 15:16:08
Evidenční číslo: E81657/22/MMR

podatelna2@mmr.cz, Ministerstvo pro místní rozvoj

Informativní zpráva aplikace Athena - MMR
Vaše emailová zpráva, zaslaná na adresu [emailová adresa], byla převzata a bylo
jí přiděleno evidenční číslo
Předmět: Re: Žádost o informace podle dotaz - Seznam projektů
Datum doručení: 30.11.2022 15:22:18
Evidenční číslo: E81716/22/MMR

Voříšková Romana, Ministerstvo pro místní rozvoj

2 přílohy

Vážený pane,   

 

Ministerstvo pro místní rozvoj obdrželo Vaše podání, označené jako žádost
o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které jste požádal o
zaslání seznamu žadatelů zaregistrovaných systémem na příjem dotací ve
výzvách 23 a 24 IROP - Základní školy - SC 4.1 (PR) a SC 4.1 (MRR), včetně
uvedení přesného času přijetí žádosti o dotaci.

 

Na základě Vašeho požadavku Vám v přílohách zasíláme tabulky obsahující
požadované údaje.

 

S pozdravem

 

Mgr. Romana Voříšková

odbor legislativně právní

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

[1]e-mail:[emailová adresa]

[2]www.mmr.cz

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.mmr.cz/

Voříšková Romana, Ministerstvo pro místní rozvoj

2 přílohy

Vážený pane,   

 

Ministerstvo pro místní rozvoj obdrželo Vaše podání, označené jako žádost
o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které jste požádal o
zaslání seznamu žadatelů zaregistrovaných systémem na příjem dotací ve
výzvách IROP - Základní školy - SC 4.1 (PR) a SC 4.1 (MRR), včetně uvedení
přesného času přijetí žádosti o dotaci. Tento dotaz jste následně upřesnil
sdělením, že požadujete poskytnutí informací o projektech podaných dne 24.
11. 2022 (resp. 25. 11. 2022) a později.

 

Na základě Vaší žádosti Vám v přílohách zasíláme tabulky s požadovanými
údaji.

 

S pozdravem

 

Mgr. Romana Voříšková

odbor legislativně právní

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

[1]e-mail:[emailová adresa]

[2]www.mmr.cz

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.mmr.cz/