Seznam projektů

Michal Škop vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo pro místní rozvoj

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo pro místní rozvoj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážené Ministerstvo pro místní rozvoj,

žádám o zaslání seznamu projektů zaregistrovaných systémem na příjem dotací první den 1.11.2022 výzev 23 a 24 IROP - Základní školy - SC 4.1 (PR) a SC 4.1 (MRR), tj.
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/v...
a
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/v...
(ač se nakonec obě výzvy zrušily a odsunuly na pozdější termín, alespoň některé žádosti byly systémem zpracovány)

U každého projektu žádám minimálně následující informace:
a) žadatel o dotaci,
b) název projektu,
c) požadované finanční prostředky,
d) přesný čas přijetí žádosti o dotaci v nejvyšší přesnosti, jakou povinný subjekt u těchto žádostí o dotaci eviduje, tj. na sekundy či milisekundy.

Žádám tedy o obdobu takovéto tabulky:
https://www.infoprovsechny.cz/request/89...

Předem děkuji.

S přátelským pozdravem,
Michal Škop

podatelna2@mmr.cz, Ministerstvo pro místní rozvoj

Informativní zpráva aplikace Athena - MMR
Vaše emailová zpráva, zaslaná na adresu [emailová adresa], byla převzata a bylo
jí přiděleno evidenční číslo
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Seznam projektů
Datum doručení: 4.11.2022 16:26:20
Evidenční číslo: E75815/22/MMR

Voříšková Romana, Ministerstvo pro místní rozvoj

2 přílohy

Vážený pane,  

 

Ministerstvo pro místní rozvoj obdrželo Vaše podání, označené jako žádost
o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které jste požádal o
zaslání seznamu projektů zaregistrovaných systémem na příjem dotací první
den (1. 11. 2022) výzev 23 a 24 IROP - Základní školy - SC 4.1 (PR) a SC
4.1 (MRR), včetně označení žadatele o dotaci, názvu projektu, uvedení
požadovaných finančních prostředků a přesného času přijetí žádosti o
dotaci.

 

Na základě Vašeho požadavku Vám v přílohách zasíláme tabulky obsahující
požadované údaje.

 

S pozdravem

 

Mgr. Romana Voříšková

odbor legislativně právní

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

[1]e-mail:[emailová adresa]

[2]www.mmr.cz

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.mmr.cz/