Seznam projektů

Dotaz byl úspěšný.

Vážené Ministerstvo pro místní rozvoj,

žádám o zaslání seznamu projektů podaných první den 5.5.2021 výzvy programu REACT-EU na modernizaci zdravotnických zařízení po koronavirové krizi:
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzv...
U každého projektu žádám minimálně následující informace:
a) žadatel o dotaci,
b) název projektu,
c) požadované finanční prostředky,
d) přesný čas přijetí žádosti o dotaci v nejvyšší přesnosti, jakou povinný subjekt u těchto žádostí o dotaci eviduje.

Předem děkuji.

S přátelským pozdravem,
Michal Škop

podatelna2@mmr.cz, Ministerstvo pro místní rozvoj

Informativní zpráva aplikace Athena - MMR
Vaše emailová zpráva, zaslaná na adresu [emailová adresa], byla převzata a bylo
jí přiděleno evidenční číslo
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Seznam projektů
Datum doručení: 10.5.2021 22:38:11
Evidenční číslo: E51057/21/MMR

Voříšková Romana, Ministerstvo pro místní rozvoj

1 příloha

Vážený pane,  

 

Ministerstvu pro místní rozvoj bylo doručeno Vaše podání, označené jako
žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterým jste v souvislosti se
zveřejněným seznamem zaregistrovaných žádostí pro výzvu č. 98 IROP
„Rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů
zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby“ požádal o informace,
týkající se  konkrétních dat a časů registrací u jednotlivých žádostí v
seznamu uvedených.

 

Na základě Vaší žádosti Ván v příloze  zasíláme tabulku obsahující
informace o pořadí projektů, datu podání a velikosti jejich alokace.
V případě doplňujících dotazů jsme Vám k dispozici.

 

S pozdravem

 

Mgr. Romana Voříšková

odbor komunikace

 

Ministerstvo pro místní rozvoj

Staroměstské náměstí 6

110 15 Praha 1

[1]e-mail:[emailová adresa]

[2]www.mmr.cz

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.mmr.cz/