seznam prodaných bytových jednotek - Ministerstvo spravedlnosti

Instituce by na tento dotaz ráda /nebo již odpovědělaposláním odpovědi poštou.

Povinný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o seznam prodaných bytových jednotek od r. 1990. Ze seznamu prodaných bytových jednotek musí být patrno:

a) datum prodeje;
b) místo, kde se bytová jednotka nachází (městská část či katastrální území);
c) obytná plocha bytové jednotky v m2;
d) kupní cena prodávané nemovitosti;
Preferuji zaslání informací v elektronické podobě na uvedený e-mail. Za poskytnutí předem děkuji.

S přátelským pozdravem,

Josef Knotek

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - seznam prodaných
bytových jednotek - Ministerstvo spravedlnosti" s evidenčním číslem
33874e39-5b00-453c-bd40-45e37509e0da a s běžným číslem 16305/2017 bylo
doručeno dne 07.04.2017 13:15:28.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Stašková Martina, Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vážený pane,

            k Vaší žádosti o informace ze dne 7. 4. 2017 uvádíme, že ve
spisové službě věcně příslušného odboru investic a majetku Ministerstva
spravedlnosti ČR, jež je vedena od roku 1999, nebyl nalezen žádný záznam o
prodeji bytové jednotky, se kterou by byl zdejší úřad příslušný
hospodařit, a proto Vám nelze požadované informace poskytnout. Starší data
bohužel není možno dohledat.

S pozdravem

 

 

Mgr. Martina Stašková

oddělení styku s veřejností

sekce státního tajemníka

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 461

e-mail:  [1][emailová adresa]

[2]www.justice.cz

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.justice.cz/