Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam prodaných bytových jednotek od r. 1990. Ze seznamu prodaných bytových jednotek musí být patrno:

a) datum prodeje;
b) místo, kde se bytová jednotka nachází (městská část či katastrální území);
c) obytná plocha bytové jednotky v m2;
d) kupní cena prodávané nemovitosti;
Preferuji zaslání informací v elektronické podobě na uvedený e-mail. Za poskytnutí předem děkuji.

S přátelským pozdravem,
Josef Knotek

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 7.4.2017 13:11:57
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - seznam prodaných bytových jednotek - Ministerstvo dopravy

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 7.4.2017 13:11:57
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - seznam prodaných bytových jednotek - Ministerstvo dopravy

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

6 příloh

Vážený pan

Josef Knotek

 

 

e-mail: [1][FOI #6690 e-mail] ??

 

 

Naše čj. 187/2017-072-Z 106/3

 

Věc: Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 7. 4.
2017

 

Vážený pane,

 

Ministerstvo dopravy obdrželo dne 7. 4. 2017 Vaši žádost o poskytnutí
informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
(dále jen "InfZ"), zaevidovanou podatelnou  pod č.p. 18203/2017-MD-CKDP. V
této žádosti požadujete poskytnout následující informace:

 

„Žádám o seznam prodaných bytových jednotek od r. 1990. Ze seznamu
prodaných bytových jednotek musí být patrno:

a)   datum prodeje;  

b)   místo, kde se bytová jednotka nachází (městská část či katastrální
území);

c)   obytná plocha bytové jednotky v m2;

d)   kupní cena prodávané nemovitosti;

Preferuji zaslání informací v elektronické podobě na uvedený e-mail. Za
poskytnutí předem děkuji.

 

Ministerstvo prověřilo předmět žádosti a na základě stanoviska věcně
příslušného odboru ministerstva Vám sděluje, že Ministerstvo dopravy
 v současnosti vlastní dvě bytové jednotky v Počernicích, které plně
využívá. Jiné bytové jednotky nikdy Ministerstvo dopravy nikdy nevlastnilo
a ani žádné neprodávalo.

 

 

S pozdravem

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[2]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Jana Klenotová
[3][emailová adresa] | [4]+420 225 131 317
[5]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

[6]cid:image002.png@01D27AF8.D06E18C0    
[7]cid:image003.png@01D27AF8.D06E18C0     [8]cid:image004.png@01D27AF8.D06E18C0

[9][IMG]

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6690 e-mail] ??
2. http://www.mdcr.cz/
3. mailto:[emailová adresa]
4. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
5. http://bit.ly/1ZpnEag
6. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
7. https://twitter.com/min_dopravy
8. http://www.mdcr.cz/mdcr/Templates/RSSFee...
9. http://ibesip.cz/