seznam prodaných bytových jednotek - Ministerstvo vnitra

Instituce by na tento dotaz ráda /nebo již odpovědělaposláním odpovědi poštou.

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam prodaných bytových jednotek, které:
(i) se nacházely ve vlastnictví Ministerstva vnitra jakožto prodávajícího;
(ii) se nacházely na území hlavního města Prahy;
(iii) byly prodány v době od r. 1990 do r. 2017

Ze seznamu prodaných bytových jednotek musí být dále patrno:
a) datum prodeje;
b) místo, kde se bytová jednotka nachází (městská část či katastrální území hlavního města Prahy);
c) obytná plocha bytové jednotky v m2;
d) kupní cena prodávané nemovitosti;

S přátelským pozdravem,

Josef Knotek

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 12.4.2017 08:44:41 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - seznam prodaných bytových jednotek - Ministerstvo vnitra elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 12.4.2017 08:44:41 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva:
označená (charakteristika) obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - seznam p...
byla doručena na elektronickou adresu podatelny Ministerstva vnitra
na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo vnitra vyžaduje e-mail],
dne 12.4.2017 08:44:41
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX03FQWFU.

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifi-
kovat; v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

Frolíková Aneta, Ministerstvo vnitra

2 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze Vám k Vaší žádosti o poskytnutí  informace dle zákona č.
106/1999 Sb. ze dne 12. 4. 2017 zasíláme  sdělení odboru správy majetku
Ministerstva vnitra ze dne 18. 4. 2017.

 

S pozdravem

 

 

Aneta Frolíková

sekretariát OSM
ředitele odboru správy majetku MV

 

Ministerstvo vnitra ČR

Na Pankráci 72

140 00 Praha 4

Tel.: 974 849 353

E-mail : [1][emailová adresa]

 

[2]logo_cmyk

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]