seznam prodaných bytových jednotek - MPSV

Josef Knotek vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo práce a sociálních věcí

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Instituce by měla/musí odpovědět poštou na tento dotaz.

Povinný subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o seznam prodaných bytových jednotek od r. 1990. Ze seznamu prodaných bytových jednotek musí být patrno:

a) datum prodeje;
b) místo, kde se bytová jednotka nachází (městská část či katastrální území);
c) obytná plocha bytové jednotky v m2;
d) kupní cena prodávané nemovitosti;
Preferuji zaslání informací v elektronické podobě na uvedený e-mail. Za poskytnutí předem děkuji.

S přátelským pozdravem,

Josef Knotek

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - seznam prodaných bytových jednotek - MPSV" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 7. 4. 2017 13:20:52, zaregistrováno bylo dne: 7. 4. 2017 13:25:03 pod číslem jednacím: MPSV-2017/79001.
Tato zpráva slouží pro Vaši informaci, proto na ni neodpovídejte.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 příloha

číslo jednací MPSV-2017/79001-161/1